HEADER_OUR_VALUES_1440x432

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Нашата култура и ежедневния живот в DHL се определят и движат от два ключови момента: нашите хора и ценностите, които споделяме.
Тези ценности играят решаваща роля за трайния успех на нашия бизнес.
Нещо повече, те помагат на DHL да стане място, което предоставя възможности и удовлетворение, в което да изградите кариера и да реализирате потенциала си, да развиете нови умения и дадете своя принос. Това е вашето бъдеще, доставено.

Прочетете нататък, за да научите повече.

Ние носим промяната


Целта и иновациите са в основата на нашия бизнес.
Напълно осъзнаваме, че нашата работа е да ви помогнем да промените нечий живот – не само живота на нашите клиенти и колеги, но и на цели общности по света.
Ние създаваме тази промяна, като променяме начина, по който работим, като използваме най-новите технологии, възприемаме дигитализацията и се фокусираме върху устойчивостта.
В DHL движението към пазарен успех означава и движение към положителна промяна.
Това е нещо, с което всички много се гордеем.
И ако се присъедините към нас, вие също ще се гордеете.
 

Дигитализация и роботизация

От Blockchain до Big Data и Advanced Robotics до Internet of Things, ние непрекъснато изследваме потенциала на всички видове новаторски нови технологии. Всичко е в посока да повишим нашата оперативна ефективност и да трансформираме изживяването в DHL – за клиенти и колеги.

Start-up Lab

Нашата Start-up Lab позволява на служителите да дадат своите предложения за нови бизнес идеи. Един успешен пример е проектът TRAiLAR за оборудване на нашите камиони и ремаркета със соларни панели, които генерират енергия за електрическите системи на превозните средства, намалявайки разхода на гориво и емисиите на CO₂.

Центрове за иновации

Нашите иновационни центрове в Сингапур и Бон вдъхновяват както клиенти, така и колеги. Показвайки визиите, тенденциите и технологиите, които ще определят логистичната индустрия на утрешния ден, те са пълни с новаторски идеи, които ще помогнат на нас – и на нашите клиенти – да се изправим пред всяко бъдещо предизвикателство.

Грижа ни е


А това означава всички – във всеки екип, на всяко ниво.
И какво означава да ни е грижа?
Ние вярваме, че това означава създаване на дружелюбна работна среда, където служители с различни умения, опит и гледни точки се приобщават и обединяват като един глобален екип.
Грижата означава също да се отнасяш сериозно към корпоративната социална отговорност и да бъдеш ангажиран с многообразието, равноправието и принадлежността. Споделяме едни и същи нагласи, празнуваме уникалния принос, който всеки има, и се уважаваме един друг.

GoTeach

Работейки с двама утвърдени партньори – Teach for All и SOS Детски селища – чрез GoTeach помагаме на общностите, които имат нужда. Помагайки на деца и млади хора от всякакъв социално-икономически произход да развият своя потенциал, ние им предлагаме възможността да усвоят умения и да получат достъп до нови възможности за кариерно развитие

GoHelp

Нашата програма GoHelp използва основния логистичен опит на нашите хора, за да предостави на Организацията на Обединените нации подкрепа при бедствия. Вече имаме специализирани екипи за реагиране при бедствия (Disaster Response Teams DRT), базирани в Панама, Дубай и Сингапур, готови да бъдат разположени навсякъде, където са необходими в Северна и Южна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.

GoGreen

GoGreen е програмата на групата ни за защита на околната среда. Тя се фокусира върху енергийната ефективност, изменението на климата и намаляването на замърсяването на въздуха. До 2050 г. нашата цел е да намалим всички емисии, свързани с логистиката, до нетна нула.

Нашият ангажимент за DEIB

Нашите хора са в сърцето на всичко, което ние от DHL Group правим и затова многообразието, равноправието, приобщаването и принадлежността (Diversity, Equity, Inclusion, Belonging, DEIB) е нашата движеща сила. Чрез активното популяризиране на DEIB ние развиваме най-добрата работна сила, стимулираме иновациите и даваме възможност на своите служители да реализират постижения със своя принос.

DHL's Got Heart

Нищо не обединява хората така, както общата кауза - и DHL’s Got Heart е идеалният пример. Чрез разнообразие от прекрасни инициативи по света, програмата е празник на доброволците в DHL, които отделят от времето си, за да помогнат на по-малко успелите в общността си.

Седмица на признателността

Това е възможност да покажем благодарността си за отдадеността и ангажираността на нашите колеги Събитията варират от партита, игри и състезания до спортни дейности и дори инициативи за корпоративна социална отговорност – всички предназначени да признаят и възнаградят упоритата работа, която положихме.

Награди „Служител на годината“ 

Сред многото ни програми за признание се открояват наградите „Служител на годината“. Това е нашата възможност да отличим най-добрите от най-добрите; колеги, които са направили повече за компанията, свързвайки хора и подобрявайки живота на нашите клиенти по начини, който никога не са си представяли.

Регионални купи 

Истински празник на духа на компанията, нашите "Регионални купи" вече са легендарна част от живота на DHL. Обединявайки футбола и мажоретките по целия свят, те дават на нашите служители шанс да покажат своите умения, както и да се срещат и общуват с колеги от техния регион.

Растем заедно


Никога не забравяме, че хората ни са тези, които ни правят, каквито сме.
Ето защо кариерното развитие, където всеки може да блесне, е важно за нас.
Ние предоставяме сигурна работна среда – даваме на нашите колеги време, свобода и култура, която ги насърчава да мислят дългосрочно, като предлагаме възможности за растеж, професионално обучение и програми за развитие в различни области на бизнеса.
Искаме да изградите удовлетворяваща кариера за цял живот с нас.

DHL4HER

От куриери до висши ръководители, приносът на жените към нашия бизнес е невероятен. DHL4HER помага да се вдъхновяват екипи по целия свят да създават разнообразни работни места, които предлагат равни възможности за всички служители, както и да споделят множеството инициативи, стартиращи по целия свят.

Certified (Сертифицирани обучения)

Чрез нашата инициатива за сертифициране Certified в цялата група, служителите са обучени и сертифицирани като специалисти в съответните им подразделения. Това обучение обединява всички и ни позволява да разберем нашата стратегия, бизнес и корпоративна култура, както и важността на приноса на всеки служител.
Learn & Grow at DHL

Learn & Grow (Учение и растеж)

DHL Group приветства ученето през целия живот!   Наред с нашите „Certified“ (Сертифицирани обучения) в цялата група, ние поощряваме програмата „Learn and Grow“ (Учение и растеж), чрез която се предлага достъп до най-добрите технологии за обучение, съдържание и програми за развитие.
Нашата култура на обучение и израстване е дълбоко залегнала в нашата стратегия и ни прави великолепно работно място.  

Планиране на приемствеността

Около 83% от всички възможни управленски позиции в DHL се попълват от вътрешни кандидати. Защо? Защото искаме всеки, който се присъедини към DHL, да остане с нас, да расте с нас и да се радва на успешна кариера тук. Така че, където е възможно, ние подкрепяме вътрешните кандидати.
Добре дошли, бежанци!
Нашата компания вярва в равните шансове, свободата и свободния избор. Затова желаем да наемем хора от всякакъв етнос, произход, вярвания и пол.