THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI

Công việc vận hành
TRONG VAI TRÒ VẬN HÀNH
Công việc văn phòng
TRONG VAI TRÒ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Sinh viên hoặc sinh viên mới tốt nghiệp
LÀ SINH VIÊN HOẶC SINH VIÊN MỚI TỐT NGHIỆP
Hoan nghênh người tị nạn!
Công ty chúng tôi tin tưởng vào cơ hội bình đẳng, tự do và thỏa sức lựa chọn. Do đó, chúng tôi mong muốn tuyển dụng các nhân viên đến từ mọi sắc tộc, xuất thân, tín ngưỡng và giới tính.​​​​

CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC TẠI DHL

Đây là nơi tuyệt vời để phát triển sự nghiệp. Vậy còn cuộc sống và công việc tại DHL như thế nào?
Banner quảng cáo chính bằng video