HEADER_OUR_VALUES_1440x432

NAŠE HODNOTY

Naša kultúra a každodenný život v DHL sú definované hodnotami, ktoré zdieľame.
Tieto hodnoty zohrávajú kľúčovú úlohu v ďalšom úspechu nášho podnikania.
A pomáhajú urobiť z DHL také inšpiratívne a obohacujúce miesto na budovanie tvojej kariéry.
Čítaj ďalej a dozvieš sa o nich viac.

Zodpovedná spoločnosť

Ako spoločnosť si veľmi dobre uvedomujeme vplyv, ktorý máme, a účinok, ktorý môžeme dosiahnuť. Nielen na životy našich zákazníkov a kolegov. Ale aj na komunity, ktorých sme súčasťou, a tiež na širší svet. Sme nesmierne hrdí, ak je tento vplyv pozitívny. A ak sa k nám pridáš, budeš aj ty.

GoTeach

Spolupráca s dvoma etablovanými partnermi – Teach for All a SOS Children's Villages – GoTeach nám pomáha trvalým a zmysluplným spôsobom niečo vracať komunitám, ktorým slúžime. Pomáhame deťom a mladým ľuďom zo všetkých sociálno-ekonomických prostredí rozvíjať ich potenciál, ponúkame im šancu naučiť sa zručnosti a získať nové príležitosti pre ich kariérny rozvoj.

DHL's Got Heart

Nič nespája ľudí tak ako spoločná vec a DHL’s Got Heart je toho skvelým príkladom. Tento program, ktorý vrhá svetlo na širokú škálu úžasných iniciatív po celom svete, je oslavou dobrovoľníkov spomedzi zamestnancov DHL, ktorí sa zriekajú svojho voľného času na to, aby pomáhali tým menej šťastným vo svojich miestnych komunitách.

GoGreen

GoGreen je náš globálny program ochrany životného prostredia. Zameriava sa na energetickú efektívnosť, klimatické zmeny a znižovanie znečistenia ovzdušia. Do roku 2050 je naším cieľom znížiť všetky naše emisie súvisiace s logistikou na čistú nulu.

GoHelp

Náš program GoHelp využíva základné logistické znalosti našich ľudí, aby sme Organizácii Spojených národov poskytli podporu pri zvládaní katastrof. Teraz máme špecializované tímy (Disaster Response Team - DRT) so sídlom v Paname, Dubaji a Singapure, pripravené na nasadenie všade tam, kde je to potrebné, v celej Amerike a ázijsko-pacifickej oblasti.

Angažovaný tím

V DHL sa zamestnanci s rôznymi zručnosťami, skúsenosťami a názormi spájajú do jedného globálneho tímu. Každý z nás sa zaviazal urobiť pre našich zákazníkov to najlepšie. Ale hoci zdieľame rovnaké zmýšľanie, vždy radi oslavujeme jedinečný prínos každého jednotlivca.

Týždne ocenenia

​​​​​​​
Toto je naša šanca ukázať, akí sme vďační za obetavosť a odhodlanie našich kolegov. Udalosti siahajú od večierkov, hier a súťaží až po športové aktivity a dokonca aj iniciatívy spoločenskej zodpovednosti – všetky sú navrhnuté tak, aby uznali a odmenili tvrdú prácu, ktorú vynakladáme.

Ocenenie Zamestnanec roka (Employee of the Year)

Spomedzi našich mnohých programov vyniká ocenenie Zamestnanec roka. Je to naša príležitosť osláviť tých najlepších z najlepších; uctiť si kolegov, ktorí pre spoločnosť zašli nad rámec, spájame ľudí a zlepšujeme životy pre našich zákazníkov spôsobmi, aké si ani nevedeli predstaviť.

Regionálne turnaje

​​​​​​​​​​​​​​

Naše regionálne turnaje, ktoré sú skutočnou oslavou ducha spoločnosti, sú dnes už legendárnou súčasťou života v DHL. Spájaním futbalu a roztlieskavania po celom svete dávajú našim ľuďom príležitosť predviesť ich schopnosti, ako aj stretávať sa a nadväzovať kontakty s kolegami z ich regiónu.  

Rozvíjaj sa s nami

Nikdy nezabúdame, že sú to naši ľudia, ktorí nás robia tým, kým sme. Takže robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom môže každý jednotlivec zažiariť. Prostredie, ktoré povzbudzuje ľudí, aby s nami zostali a rástli, a umožňuje im tešiť sa z obohacujúcej dlhodobej kariéry.

Certifikované školenia

Prostredníctvom našej celoskupinovej iniciatívy Certified sú zamestnanci školení a certifikovaní ako špecialisti vo svojich príslušných divíziách. Toto školenie všetkých spája a dáva nám jasné pochopenie našej stratégie, obchodnej a firemnej kultúry a dôležitosti prínosu každého zamestnanca.

DHL4HER

Od kuriérov až po vedúcich pracovníkov, prínos žien pre naše podnikanie je úžasný. DHL4HER pomáha inšpirovať tímy na celom svete k vytváraniu rôznorodých pracovísk, ktoré ponúkajú rovnaké príležitosti pre všetkých zamestnancov, ako aj zdieľanie množstva iniciatív, ktoré sa spúšťajú po celom svete.

Plánovanie nástupníctva

Približne 83 % všetkých manažérskych príležitostí v DHL je obsadených internými kandidátmi. Prečo? Pretože chceme, aby každý, kto sa pripojí k DHL, zostal s nami, rozvíjal sa s nami a tešil sa z úspešnej kariéry. Takže všade, kde je to možné, povyšujeme interných zamestnancov.

Myslieť dopredu

V DHL veríme, že budúcnosť patrí tým, ktorí berú to, čo sa dnes naučili, a využívajú to na budovanie lepšieho zajtrajška. S ohľadom na to aktívne povzbudzujeme každého, kto s nami spolupracuje – bez ohľadu na ich pozíciu – aby vytváral/-a a presadzoval/-a svoje nápady.

Digitalizácia

Od blockchainu cez veľké dáta a pokročilú robotiku až po internet vecí, neustále skúmame potenciál všetkých druhov prelomových nových technológií. Všetko v snahe zvýšiť našu prevádzkovú efektivitu a transformovať skúsenosti DHL – pre zákazníkov a kolegov.

Start-up Lab

Náš Start-up Lab umožňuje zamestnancom prispievať svojimi návrhmi na nové podnikateľské nápady. Jedným z úspešných príkladov je projekt TRAiLAR na vybavenie našich nákladných vozidiel a prívesov solárnymi rohožami, ktoré generujú energiu pre elektrické systémy vozidiel a znižujú ich spotrebu paliva a emisie CO₂.

Inovačné centrá

Naše inovačné centrá v Singapure a Bonne inšpirujú zákazníkov aj kolegov. Predstavujú vízie, trendy a technológie, ktoré budú definovať logistický priemysel zajtrajška, sú plné prelomových nápadov, ktoré nám – a našim zákazníkom pomôžu – postaviť sa každej budúcej výzve.