img1DHL'de kültürümüz ve gündelik hayatımız paylaştığımız değerlere göre tanımlanmıştır.
Bu değerler şirketimizin sürekli başarısında kritik bir role sahiptir.
Ve DHL'i şu anda olduğu gibi kariyer yapmanız için ilham veren ve ödüllendirici bir yer hâline getirmeye yardım etmektedirler.
Bu değerler hakkında daha fazla bilgi edinmek için devamını okuyun.

Sorumlu şirket

Bir şirket olarak sahip olduğumuz ağırlığın ve yaratabileceğimiz etkinin son derece farkındayız. Yalnızca müşterilerimizin ve iş arkadaşlarımızın yaşamları üzerinde değil. Aynı zamanda bir parçası olduğumuz toplulukların ve daha geniş anlamda dünya üzerindeki etkimizden bahsediyoruz. Pozitif bir etki yaratmakla büyük gurur duyuyoruz. Ve eğer bize katılırsanız, bu gururu siz de paylaşacaksınız.

GoTeach

GoTeach iki köklü iş ortağı, Teach for All ve SOS Children's Villages ile birlikte çalışarak hizmet sunduğumuz topluluklara manevi borcumuzu kalıcı ve anlamlı bir şekilde ödememize yardımcı oluyor. Hangi sosyo-ekonomik çevreden gelirlerse gelsinler tüm çocukların ve gençlerin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olarak onlara, kariyer gelişimleri için beceri edinme ve yeni fırsatlara erişme şansı sunuyoruz

DHL's Got Heart

Ortak bir amaçtan başka hiçbir şey insanları bir araya getiremez; DHL's Got Heart, bunun mükemmel bir örneğidir. Dünyadaki çok çeşitli muhteşem girişimlere ışık tutan bu programın amacı, DHL bünyesinde olup yerel topluluklarında zorlu koşullarda yaşayan kişilere yardım etmek için zaman ayıran gönüllüleri tebrik etmektir.

GoGreen

GoGreen, grup genelindeki çevre koruma programımızdır. Odak noktası enerji verimliliği, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin azaltılmasıdır. Buradaki hedefimiz, 2050'ye kadar lojistikten kaynaklı tüm emisyonlarımızı net sıfıra düşürmektir.

GoHelp

GoHelp programımız Birleşmiş Milletler'e afet yönetim desteği sunmak için temel lojistik uzmanlığımızdan istifade etmektedir. Şimdi Panama, Dubai ve Singapur'da tüm Kuzey ve Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgesinde nerede kendilerine ihtiyaç olursa harekete geçmeye hazır Afet Müdahale Ekipleri (AME'ler) atadık.

Kendini adamış ekip

DHL'de farklı becerilere, deneyimlere ve bakış açılarına sahip bir iş gücü, tek bir küresel ekip olarak bir araya gelir. Her birimiz kendimizi müşterilerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya adadık. Ama aynı düşünce yapısını paylaşırken her bir çalışanın yaptığı benzersiz katkıları tebrik etmek için her zaman çok hevesliyiz.

Takdir haftası

Bu, iş arkadaşlarımızın kendilerini adamışlıkları ve bağlılıkları için ne kadar minnettar olduğumuzu göstermemiz için bir fırsat. Partilerden, oyunlardan ve yarışmalardan, sportif aktivitelere ve hatta Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimlerine kadar çok farklı etkinlikler düzenledik. Hepsi gösterdiğimiz sıkı çalışmayı takdir etmek ve ödüllendirmek için tasarlandı.

Yılın Çalışanı Ödülleri

Çok sayıda takdir programımızın arasında, Yılın Çalışanı Ödülleri öne çıkıyor. Bu, en iylerin en iyisini tebrik etmemiz; şirket için beklenenin ötesinde performans göstermiş, müşterilerimiz için daha önce hayal bile edemedikleri bir şekilde İnsanları Birbirine Bağlayan ve Yaşamları Geliştiren iş arkadaşlarımızı onurlandırmamız için bir fırsat.

Bölgesel Kupalar

Şirketin ruhunun ortaya çıktığı gerçek birer kutlama olan Bölgesel Kupalarımız, artık DHL'deki hayatın dillere destan bir parçası. Tüm dünyadan futbol ve amigoluğu bir araya getirerek çalışanlarımıza becerilerini gururla ortaya koymanın yanı sıra kendi bölgelerindeki iş arkadaşlarıyla tanışma ve sosyalleşme fırsatı sunuyor.  

Bizimle birlikte gelişin

Bizi biz yapan şeyin çalışanlarımız olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu yüzden her bir çalışanın parlayabileceği bir ortam yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çalışanları aramızda kalmaya ve bizimle birlikte gelişmeye teşvik eden ve ödüllendrici, uzun vadeli bir kariyerin keyfini sürmelerini sağlayan bir ortam.

Sertifikalı eğitim

Grup Genelinde Sertifika girişimimizle çalışanlarımıza, çalıştıkları bölümlerdeki uzmanlar tarafından eğitim ve sertifika verilmektedir. Bu eğitim herkesi bir araya getiriyor ve stratejimizi, iş ve şirket kültürümüzü ve her bir çalışanın yaptığı katkının önemini net bir şekilde anlamamızı sağlıyor.

DHL4HER

Kuryelerden kıdemli liderlere kadar kadınların şirketimize yaptığı katkılar olağanüstü. DHL4HER tüm dünyadaki ekiplere, tüm dünyada başlatılan çeşitli girişimleri paylaşmanın yanı sıra tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunan, çeşitliliği kutlayan işyerleri yaratmaları için ilham veriyor.

Yedekleme planlaması

DHL'deki tüm idari pozisyon fırsatlarının yaklaşık %83'ü şirket içi adaylar ile doldurulmuştur. Peki neden? Çünkü DHL'e katılan herkesin bizimle kalmasını, bizimle birlikte gelişmesini ve burada başarılı bir kariyerin keyfini sürmesini istiyoruz. Bu nedenle her fırsatta şirket bünyesinden terfi yapıyoruz.

İleriyi düşünün

DHL olarak geleceğin bugün öğrenmiş olduklarını alıp bunları daha iyi bir yarın inşa etmek için kullananların elinde olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla hangi rolde görev yapıyor olurlarsa olsunlar bizimle çalışan herkesi fikirler üretmeye ve bunları ileri taşımaya etkin bir şekilde teşvik ediyoruz.

Dijitalleşme

Blok Zincirinden Büyük Veri ve İleri Düzey Robotik ve Nesnelerin İnternetine kadar hiç durmaksızın her tür çığır açan yeni teknolojiyi araştırıyoruz. Tüm bunlar hem müşterilerimiz hem de iş arkadaşlarımız için operasyonel verimliliğimizi artırmak ve DHL'i dönüştürmek için.

Start-up Laboratuvarı

Start-up Laboratuvarımız çalışanlarımızın yeni iş fikirleri için önerilerini sunmasına imkan tanıyor. Tırlarımızı ve römorklarımızı araç elektrik sistemleri için güç güneş enerjisi matları ile donatmak, yakıt tüketimini ve CO₂ emisyonlarını azaltmak için geliştirilen TRAiLAR projesi bunun başarılı örneklerinden biri.

İnovasyon Merkezleri

Singapur ve Bonn'daki İnovasyon Merkezlerimiz hem müşterilerimize hem de iş arkadaşlarımıza ilham veriyor. Geleceğin lojistik sektörünü tanımlayan vizyonları, trendleri ve teknolojileri vitrine çıkaran bu merkezler bizim – ve müşterilerimizin – gelecekteki her zorluğun üstesinden gelmemize yardımcı olacak çığır açan fikirlerle dolu.