Diversity, Equity, Inclusion & Belonging (DEIB)

Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet (DEIB) kavramları, gücünü insanlardan alan bir şirket olan DHL Group'ta yaptığımız her faaliyetin temelinde yer alan bir konudur. DEIB yaklaşımını aktif şekilde teşvik ederek en iyi iş gücünü geliştiriyor, inovasyonu yönlendiriyor ve çalışanlarımızın katkılarıyla herkesin fark yaratabilmesini sağlıyoruz.
Çeşitlilik bizi benzersiz bireyler hâline getiren toplumsal cinsiyet, etnik ve ulusal köken, ırk*, din, yaş, engellilik veya cinsel yönelim gibi tüm farklılıkları ve benzerlikleri bünyesinde barındırır. Farklı geçmişlere, becerilere, deneyimlere ve bakış açılarına sahip insanların bir kuruluşun her seviyesinde bir araya getirilmesi de buna dâhildir.
Eşitlik her bir çalışanın farklı ihtiyaçlarını karşılamak için bireysel seviyelerde destek ve fırsatlar sağlamakla ilgilidir. Eşitlik eşitsizlikleri ve engelleri belirleyip ortadan kaldırarak herkes için adil bir ortam yaratmak anlamına da gelir.


​​​​​​​

Kapsayıcılık, kim olduklarına bakılmaksızın tüm bireylerin hoş karşılandığını, saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürmekle ilgilidir.
​​​​​​​
​​​​​​​Aidiyet, iş yerinde rahat ve bağlantı içinde hissetmek, ayrıca insanların ortak ve anlamlı amaçlara katkıda bulunmalarını sağlamak anlamına gelir. Bu da herkesin iş yerinde gerçek kimliğini temsil edebileceği güvenli ortamlar yaratır.
DEIB, ŞİRKETİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

.
Strateji 2025'teki "Saygı ve Sonuçlar" başlıklı değerlerimiz, amaç ve vizyonumuzu mümkün kılar. Bu değerler, çalışan ve aidiyet duygusunu geliştiren harika bir şirket olmanın temelini oluşturur. DEIB yaklaşımı, Sürdürülebilirlik Yol Haritamızın önemli bir parçasıdır ve herkesin çalışmak isteyeceği bir şirket olma hedefimizle doğru orantılıdır. Tüm çalışanlarımıza güvenli, kapsayıcı ve cazip bir çalışma ortamı sağlamak üzere bilinçli adımlar atıyoruz. Ancak DEIB aynı zamanda şirket kültürümüzü güçlendirmek için de önemli bir araçtır. Ortak DNA'mızın bir parçası olarak, belirli DEIB faaliyetleri, programları ve girişimleri aracılığıyla fırsat eşitliği, eşitlikçi süreçler ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Tüm bu çabaların sonucu da çalışanlarımıza bir aidiyet duygusu aşılamak olacaktır.

DHL Group'ta Aidiyet

Aidiyet, iş yerinde rahat ve bağlantı içinde hissetmek, ayrıca insanların ortak ve anlamlı amaçlara katkıda bulunmalarını sağlamak anlamına gelir. Bu da güvenli ortamların yanı sıra herkesin işe gerçek kimliğini getirebileceği bir şirket kültürü yaratır. Herkesin çalışmak isteyeceği bir şirket olarak amacımız, çalışma arkadaşlarımızın her birinde aidiyet duygusu yaratmaktır.

​​​​​​​Liderlerimizin mesajı

Alex Max
Thomas Ogilvie 
Board Member HR & Labor Director
“DHL Group olarak, insanların hayatlarını istedikleri gibi yaşamaları gerektiğine inanıyoruz.”
Alex Max
Rick Jackson 
​​​​​​​EVP Engagement & Enablement
“Dünya genelinde, farklı hayat yolculuklarıyla gelmiş ve yaptığımız her şeye farklı bakış açıları getiren yaklaşık 600.000 çalışanın oluşturduğu bir iş gücüyüz. Tüm bölgelerde, tüm dünyada yan yana çalışıyor ve bizi biz yapan ortak değerlerimiz ve inançlarımız altında birleşiyoruz. Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Aidiyetin savunucusu olun.” 
Alex Max
Susanna Nezmeskal-Berggötz
Vice President
Diversity, Equity, Inclusion and Belonging
“DEIB'yi Group'un gerçekten güçlü olduğu yönlerinden biri olarak görüyoruz. DHL Group bünyesinde tam potansiyelimize ulaşmamızı sağlamak ve DEIB'yi teşvik etmeye devam etmek temel hedeflerimiz arasına yer almaktadır. Bu nedenle, DEIB'nin günlük faaliyetlerimize ve karar verme süreçlerimize her açıdan entegre edilmesi hayati öneme sahiptir. Bunu başarmak için Merkezi Çeşitlilik ve Değerler ekibi olarak dünya genelindeki bölüm DEIB ekipleriyle yakın bir iş birliği içinde çalışıyoruz.”
Alex Max
Holger Balog
Team Lead, Post & Parcel Germany
“Bana özel bir çalışma süresiyle posta dağıtım elemanı oldum. Yani bana teslimatlarımı tamamlamam için benimle aynı işi yapan diğer çalışanlardan daha uzun süre tanınıyor. Teslimat güzergâhım, rahat etmemi sağlamak üzere özel olarak seçildi. Örneğin reklam materyalleri veya broşürler dağıtırken iki sağlıklı kola sahip çalışma arkadaşlarıma kıyasla daha uzun bir süreye ihtiyacım oluyor.”
SUSTAINABILITY
From D&I to DEIB: Why a sense of belonging can make all the difference
INSIGHTS
Leave that comfort zone: Why we need more leading women in logistics
INSIGHTS
​​​​​​​
Harness the power of diverse thinking
SUSTAINABILITY
​​​​​​​
There is no excellence without diversity
INSIGHTS
DHL Group receives awards for diversity, inclusion and equal opportunity