HEADER_OUR_VALUES_1440x432

ARVOMME

Työntekijämme ja yhteiset arvomme ovat DHL:n toimintakulttuurin ja päivittäisen toiminnan ytimessä.
Näillä arvoilla on merkittävä vaikutus liiketoimintamme yhä jatkuvaan menestykseen.
Vielä merkittävämpää on, että niiden ansiosta DHL on voimauttava ja palkitseva työpaikka, jossa voit rakentaa uraasi ja toteuttaa potentiaalisi, kehittää uusia taitoja ja jättää jälkesi. Tällainen on tulevaisuutesi.

Tutustu meihin ja lue lisää.

Tarjoamme ratkaisevan tekijän 


Tarkoitus ja innovaatiot ovat liiketoimintamme ytimessä.
Ymmärrämme, että tehtävämme on auttaa sinua jättämään jälkesi jonkun toisen elämään – ei ainoastaan asiakkaidemme ja työtoveriemme kohdalla, vaan myös yhteisöissä ympäri maailman.
Tarjoamme tätä varten ratkaisevan tekijän muuttamalla työskentelytapaamme ottaen käyttöön viimeisimmän teknologian, panostaen digitalisaatioon ja keskittyen kestävään kehitykseen.
DHL:llä markkinamenestyksen edistäminen on myös positiivisen muutoksen edistämistä.
Olemme erittäin ylpeitä tästä.
Ja jos päätät liittyä joukkoomme, uskomme että sinäkin voit olla sitä.

Digitalisaatio ja robotiikka

Lohkoketjuista big dataan ja edistyneestä robotiikasta esineiden Internetiin: tutkimme jatkuvasti kaikenlaisten uraauurtavien teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia. Tavoitteenamme on lisätä operatiivista tehokkuuttamme ja parantaa sekä asiakkaittemme että henkilöstömme DHL-kokemusta.

Start-up Lab

Start-up Lab on henkilöstöllemme tilaisuus tuoda esiin ehdotuksiaan uusista liiketoimintaideoista. Yksi onnistunut esimerkki on TRAiLAR-projekti: kuorma-autojen ja perävaunujen katolle asennettavat kevyet aurinkokennot, jotka tuottavat energiaa ajoneuvon sähköjärjestelmiin ja vähentävät siten polttoaineenkulutusta sekä CO₂-päästöjä.

Innovaatiokeskukset

Innovaatiokeskuksemme Singaporessa ja Bonnissa toimivat inspiraation lähteinä sekä asiakkaillemme että kollegoillemme. Niissä esitellään visioita, trendejä ja teknologioita, jotka tulevat määrittelemään alaamme tulevaisuudessa. Ne ovat täynnä uraauurtavia ideoita, jotka auttavat meitä – ja asiakkaitamme – vastaamaan erilaisiin tulevaisuuden haasteisiin.

Me välitämme


Tämä tarkoittaa kaikkia – kaikissa tiimeissä ja kaikilla tasoilla.
Mitä välittäminen merkitsee?
Meille se on ystävällisen työympäristön luomista, jossa työntekijät yhdistyvät osaamisellaan, kokemuksellaan ja näkökulmillaan yhdeksi, työkeskeiseksi globaaliksi tiimiksi.
Välittäminen tarkoittaa myös sitä, että sosiaaliseen vastuuseen suhtaudutaan yritystasolla vakavasti ja sitoutuen monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen. Meillä on yhtäläinen asenne, juhlimme jokaisen tuomaa yksilöllistä panosta ja kunnioitamme toinen toisiamme.

GoTeach

Teemme yhteistyötä kahden pitkäaikaisen kumppanin kanssa – Teach for All ja SOS Children's Villages. GoTeach-hankkeemme avulla voimme kestävällä ja merkityksellisellä tavalla tukea yhteisöjä, joissa toimimme. Autamme lapsia ja nuoria kaikenlaisista sosioekonomisista taustoista kehittämään potentiaaliaan ja tarjoamme heille mahdollisuuden kartuttaa osaamistaan ja laajentaa mahdollisuuksiaan työelämässä.

GoHelp

GoHelp-ohjelmassamme tarjoamme YK:lle tukea katastrofiaputehtävissä hyödyntämällä ydinosaamistamme, logistiikan ammattitaitoamme. Meillä on nimetyt katastrofiaputiimit (Disaster Response Team, DRT) Panamassa, Dubaissa ja Singaporessa, valmiina hälytettäväksi käytännön toimiin kaikkialle, missä niitä tarvitaan Amerikan ja Aasian-Tyynenmeren alueilla.

GoGreen

GoGreen on konserninlaajuinen ympäristönsuojeluohjelmamme. Se keskittyy energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ilmansaasteiden vähentämiseen. Tavoitteemme on saavuttaa logistiikkaan liittyvissä toiminnoissamme nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

DEIB-sitoumuksemme

Työntekijämme ovat DHL Groupissa kaiken toimintamme keskiössä. Siksi monimuotoisuus, yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhteenkuuluvuus (Diversity, Equity, Inclusion, Belonging eli DEIB) ovat ajava voimamme. DEIB-tavoitteiden aktiivinen edistäminen auttaa meitä kehittämään parhaan mahdollisen työntekijäyhteisön, edistää innovointia ja mahdollistaa sen, että kaikki työntekijämme voivat vaikuttaa asioihin omalla työpanoksellaan.

DHL's Got Heart

Yhteinen tavoite on omiaan tuomaan ihmisiä yhteen, ja DHL’s Got Heart on tästä erinomainen esimerkki. Ohjelma nostaa esiin monia hienoja vapaaehtoistyön hankkeita eri puolilta maailmaa ja antaa siten tunnustusta DHL:n työntekijöille, jotka käyttävät aikaansa huonompiosaisten auttamiseen paikallisissa yhteisöissään.

Kiitoksen viikko

Teemaviikko on tilaisuus osoittaa kiitollisuutta sitoutuneille kollegoillemme. Viikolla voidaan järjestää juhlia, pelejä, kilpailuja, liikuntatapahtumia tai vaikkapa yhteiskuntavastuuseen liittyviä aktiviteetteja – niiden kaikkien tavoitteena on antaa tunnustusta ja palkita henkilöstömme ahkeraa työtä.

Vuoden työntekijä -palkinnot 

Meillä on monia tapoja antaa tunnustusta, mutta Vuoden työntekijä -palkitseminen on niistä merkittävin. Silloin juhlitaan parhaista parhaimpia: kollegoja, jotka ovat ylittäneet odotukset työssään yrityksemme ja asiakkaittemme hyväksi, Connecting People and Improving Lives.

Regional Cup -kilpailut 

Regional Cup -kilpailut ovat legendaarisia DHL:ssä ja todellisia yrityksen hengen ilmentymiä. Ne antavat työntekijöillemme tilaisuuden näyttää osaamistaan jalkapallossa ja cheerleadingissa sekä mahdollisuuden tavata kollegoita muista alueensa maista ja viettää aikaa heidän kanssaan.

Kasvamme yhdessä


Emme koskaan unohda, että yrityksemme on yhtä kuin henkilöstömme.
Siksi urakehitys, jossa jokainen pääsee loistamaan, on meille tärkeää.
Tarjoamme turvallisen työympristön – annamme työtovereillemme aikaa ja vapautta kannustaen heitä pitkän tähtäimen suunnitteluun tarjoamalla kasvumahdollisuuksia, ammatillista koulutusta ja kehitysohjelmia liiketoiminnan eri osa-alueilla.
Haluamme sinun rakentavan kanssamme palkitsevaa ja elinikäistä uraa.

DHL4HER

Kuriireista aina ylimpään johtoon: naisten panos liiketoiminnassamme on valtava. DHL4HER inspiroi tiimejä ympäri maailman luomaan monimuotoisia työympäristöjä, joissa kaikilla työntekijöillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet. Samalla se levittää tietoa erilaisista maailmanlaajuisesti käynnistetyistä hankkeista.

Certified-koulutukset

Koko konsernimme kattavassa Certified-ohjelmassa henkilöstömme saa koulutusta ja sertifioidaan asiantuntijoiksi oman liiketoimintayksikkönsä koulutusohjelmassa. Tämä kaikille yhteinen koulutushanke antaa jokaiselle selkeän käsityksen strategiastamme, liiketoiminnastamme ja yrityskulttuuristamme sekä siitä, miten tärkeä jokaisen työntekijän panos on.
Learn & Grow at DHL

Opi ja kasva

DHL Group kannustaa elinikäiseen oppimiseen!   Ryhmämme kattavien ”Certified”-ohjelman lisäksi edistämme ”Opi ja kasva”-periaatetta, jonka mukaisesti tarjoamme luokkansa parasta opetusteknologiaa, sisältöjä ja kehitysohjelmia.
Oppimisen ja kasvun kulttuuri on kiinteä osa strategiaamme, jonka ansiosta olemme Erinomainen työpaikka.  

Seuraajasuunnittelu

Noin 83 % kaikista johto- ja esimiestehtävistä DHL:ssä täytetään sisäisillä hakijoilla. Miksi? Koska haluamme tarjota kaikille DHL:ään tuleville edellytykset pysyä yrityksessämme, kasvaa kanssamme ja nauttia menestyksekkäästä urasta täällä. Aina kun mahdollista, ylennyksen saa yrityksen sisäinen hakija.

Tervetuloa pakolaiset!

Yrityksemme uskoo yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, vapauteen ja alinnan vapauteen. Siksi haluamme työllistää kaikkien etnisyyksien, taustojen, uskontojen ja sukupuolien edustajia.​​​​