Консултиране, анализ на данни и управление на проекти