HEADER_OUR_VALUES_1440x432

VÅRA VÄRDERINGAR

Vår kultur och vårt dagliga liv på DHL definieras och drivs av två viktiga saker: våra medarbetare och de värderingar vi delar.
Dessa värderingar spelar en avgörande roll i den fortsatta framgången för vår verksamhet.
Dessutom bidrar de till att göra DHL till en stärkande och belönande plats att bygga upp din karriär och förverkliga din potential, utveckla nya färdigheter och göra skillnad. Det här är din framtid, levererad.

Läs vidare för att ta reda på mer.

Vi levererar skillnaden 


Syfte och innovation utgör kärnan i vår verksamhet.
Vi är fullt medvetna om att det är vår uppgift att hjälpa dig att göra skillnad i någons liv – inte bara för våra kunders och kollegors liv, utan även för samhällen runt om i världen.
Vi levererar denna skillnad genom att förändra vårt sätt att arbeta på med utnyttjande av den senaste tekniken, anammande av digitalisering och fokus på hållbarhet.
På DHL innebär främjande av framgång på marknaden också att främja positiv förändring.
Detta är något vi alla är väldigt stolta över.
Om du blir en del av vår verksamhet, kommer du också att vara det.

Digitalisering och robotik

Från blockkedjor till big data, avancerad robotik och Internet of Things; vi utforskar konstant potentialen av alla möjliga typer av innovativ teknik. Allt för att öka vår operativa effektivitet och förbättra DHL-upplevelsen – både för kunder och kollegor.

Start-up Lab

Vårt Start-up Lab låter medarbetare bidra med förslag till nya affärsidéer. Ett exempel på ett lyckat sådant förslag är TRAiLAR-projektet, som utrustar våra lastbilar och släp med solmattor som genererar ström för fordonets elektriska system, och minskar fordonets bränslekonsumption och CO₂-utsläpp.

Innovationscenter

Våra innovationscenter i Singapore och Bonn inspirerar både kunder och kollegor. De visar vägen för vilka visioner, trender och teknologier som kommer att definiera morgondagens logistikindustri, och är fulla av banbrytande idéer som kommer hjälpa oss – och våra kunder – att bemöta framtidens utmaningar.

Vi bryr oss


Och det betyder alla – i varje team, på varje nivå.
Så, vad innebär det att bry sig?
Vi anser att det innebär att man skapar en vänlig arbetsmiljö, där en inkluderande arbetsstyrka med olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv enas som ett arbetsorienterat globalt team.
Att bry sig innebär också att man tar sitt företagsmässiga samhällsansvar på allvar och att man fokuserar på mångfald, jämlikhet och inkludering. Vi delar samma inställning, vi uppmärksammar det unika bidrag som alla kommer med och vi respekterar varandra.

GoTeach

Genom att arbeta med två etablerade partners – Teach for All och SOS barnbyar – hjälper GoTeach oss att ge tillbaka till de samhällen på ett långvarigt och betydelsefullt sätt. Vi hjälper barn och unga från samtliga socio-ekonomiska bakgrunder att utveckla sin potential, erbjuder dem en chans att utveckla kompetenser, och ger dem tillgång till nya möjligheter för sin karriärutveckling

GoHelp

GoGreen är vårt koncernövergripande miljöskyddsprogram. Det fokuserar på energieffektivitet, att motarbeta klimatförändring och att minska luftföroreningen. Vårt mål är att reducera samtliga av våra logistik-relaterade utsläpp till netto noll vid år 2050.

GoGreen

GoGreen är vårt koncernövergripande miljöskyddsprogram. Det fokuserar på energieffektivitet, att motarbeta klimatförändring och att minska luftföroreningen. Vårt mål är att reducera samtliga av våra logistik-relaterade utsläpp till netto noll vid år 2050.

Vårt DEIB-åttagande

Våra medarbetare är kärnan i allt vi gör på DHL Group, och därför är Diversity (Mångfald), Equity (Rättvisa), Inclusion (Inkludering), and Belonging (Tillhörighet) (DEIB) vår drivkraft. Genom att aktivt främja DEIB utvecklar vi den bästa arbetsstyrkan, driver innovation och ger våra medarbetare egenmakt, så att de kan göra skillnad med sina bidrag.

DHL's Got Heart

Inget förenar människor som ett gemensamt ändamål – och DHL’s Got Heart är ett perfekt exempel. Programmet lyfter fram en mängd fantastiska initiativ runtom i världen, och är en hyllning till de inom DHL som lägger spenderar sin lediga tid med att hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade i samhället.

Uppskattningsvecka

Det här är vår chans att visa hur tacksamma vi är för våra kollegors hängivenhet och engagemang. Evenemangen sträcker sig från fester, spel och tävlingar till sportaktiviteter och initiativ inom Corporate Social Responsibility – allt är designat för att uppmärksamma och belöna våra medarbetares hårda arbete.

Pris för årets medarbetare (Employee of the Year, EOY) 

Bland alla våra bekräftelseprogram så sticker ändå priset för årets medarbetare ut. Det är en möjlighet för oss att fira de bästa av de bästa; att hedra våra kollegor som har gått igenom eld och vatten för företaget, fört människor samman och förbättrat liv för våra kunder på sätt de aldrig tidigare hade kunnat föreställa sig.

Regionala mästerskap 

Ett riktigt firande av företagets anda. Våra regionala mästerskap är nu en legendarisk del av livet hos DHL. Mästerskapen kombinerar fotboll och cheerleading världen runt, och ger våra medarbetare chansen att visa vad de går för i sporten, och träffa nya kollegor från sin region.

Vi växer tillsammans


Vi glömmer aldrig bort att det är våra medarbetare som gör oss till de vi är.
Därför är karriärutveckling, där alla kan briljera, viktigt för oss.
Vi tillhandahåller en säker anställningsmiljö – och ger våra kollegor tid, frihet och en kultur som uppmuntrar en att tänka långsiktigt genom att erbjuda möjligheter för växande, professionell utbildning och utvecklingsprogram inom olika delar av verksamheten.
Vi vill att du ska bygga en belönande, livslång karriär hos oss.

DHL4HER

Från kurirer till ledarpositioner; kvinnors bidrag till vår verksamhet är enastående. DHL4HER hjälper oss inspirera team runtom i världen att skapa mer mångfaldiga arbetsplatser som erbjuder lika möjligheter för alla medarbetare, och sprider en mängd initiativ som lanserar globalt.

Certified training

Genom vårt koncernövergripande Certified-initiativ utbildas och certifieras medarbetare som specialister inom sina respektive divisioner. Denna utbildning för oss samman och ger oss en klar förståelse för vår strategi, verksamhet och företagskultur, samt vikten av det arbete som varje medarbetare bidrar med.
Learn & Grow at DHL

Lära och växa

DHL Group anammar livslångt lärande!   Utöver vårt koncernövergripande ”Certified”-initiativ, förespråkar vi också ”Lära och växa”, genom vilket tillgång till den bästa inlärningstekniken, högkvalitativt innehåll och utvecklingsprogram erbjuds.
Vår kultur som präglas av lärande och växande är en stor del av vår strategi, och detta gör oss till en fantastisk arbetsplats.  

Successionsplanering

Ungefär 83 % av DHL:s ledningspositioner fylls av interna kandidater. Varför? För vi vill att alla som börjar hos DHL stannar hos oss, växer med oss och kan upplever en lyckad karriär här. Därför befodrar vi alltid internt till ledningspositioner där det går.
Flykting Välkommen!
Vårt företag tror på jämlika möjligheter, frihet och valfrihet. Vi vill därför anställa människor från alla etniciteter, bakgrunder, trosinriktningar och kön.​​​​