office_workers_header

KONTOR
Your future, delivered.

BAKOM KULISSERNA

Bortom våra globala distributionscenter och flottor av gula lastbilar ligger en helt annan värld av spännande möjligheter på DHL Group.
​​​​​​​
​​​​​​​Inom allt från IT till HR, ekonomi, konsultering, försäljning och kundservice driver begåvade människor som du vår fortsatta framgång och gör en positiv skillnad för världen – i karriärer som är oändligt fascinerande, otroligt givande och erbjuder gott om utrymme för att växa.

HR, EKONOMI, SHARED SERVICES OCH MER

MARKNADSFÖRING, FÖRSÄLJNING & SUPPORT

HR, EKONOMI, SHARED SERVICES, OCH MER

Dessa roller lyfter hela organisationen med den kunskap, expertis och det dagliga stödet som gör det möjligt för resten av DHL Group att utmärka sig. Börja hos oss i någon av dessa roller så kan du njuta av den känsla av stolthet och syfte som kommer med att veta att allt det fantastiska arbete vi gör runt om i världen görs möjligt av dig.

IT

Oavsett om du utvecklar en IT-infratruktur i världsklass, robot för att ta hand om vardagliga uppgifter eller big data och AI för att bekämpa cyberbrottslighet; kommer du att spela en stor roll i hur vi utformar verksamhetens framtid.

​​​​​​​

Datavetenskap

Vår verksamhet genererar en enorm mängd data. Här låser du upp dess fullständiga potential. Du kommer att kunna förbättra sättet vi gör saker på i samtliga delar av organisationen genom de senaste analys- och routingoptimeringsteknikerna.
​​​​​​​

Ekonomi & Finanskontroll

Ser till och förvaltar verksamhetens ekonomi. Du utformar strategiska policys och tillvägagångssätt som kan driva vår framtida framgång. Börja hos oss så kommer du att hamna i händelsernas centrum.
​​​​​​​

Konsultering & projektledning

Som företag bryter vi ständigt ny mark – på en strategisk, teknisk och operativ nivå. Här hjälper du oss att leda den processen och driva projekt som kommer att hålla oss på logistikmarknadens framkant.
​​​​​​​

Human Resources

Börja hos oss så kommer du arbeta tillsammans med chefer över hela verksamheten för att rekrytera, utveckla och behålla de begåvade, entusiastiska individerna som gör DHL till den enastående organisation vi är idag. 
​​​​​​​


Procurement

För att få maximalt värde av de pengar vi spenderar. I varje kategori, företag och land vi är verksamma kommer du hjälpa oss att kontrollera kostnaderna, optimera effektiviteten och bygga vidare på vår marknadsledande framgång.

​​​​​​​

Fastigheter, Flott- & fastighetsförvaltning
​​​​​​​

Som global organisation har vi en stor portfölj av tillgångar jorden runt; allt från flygplan och transportbilar till kontorsutrustning och lager. Du kommer att hålla dem tjänstredo.

Strategi
​​​​​​​

Genom att arbeta nära beslutsfattare på högsta nivå kommer du att hjälpa oss utveckla en långsiktig vision för verksamheten, och vara avgörande i lanseringen av våra livsviktiga tillväxtramverk. 
Innovation Management Strategy
​​​​​​​

Här hjälper du oss hitta nya sätt att göra livet bättre för våra kunder, leda förändringar på logistikmarknaden och göra DHL till en ännu mer effektiv och hållbar organisation.
​​​​​​​

JURIDIK
​​​​​​​

Oavsett om det görs lokalt, nationellt, regionalt eller internationellt så kommer ditt skarpa sinne och juridiska blick att hjälpa oss hantera risker, skydda våra affärsintressen och se till så att saker och ting görs på rätt sätt.MARKNADSFÖRING, FÖRSÄLJNING & SUPPORT

Hur kan vi ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen idag? Och vad kan vi göra för att förbättra den upplevelsen imorgon? Hjälp oss hitta svaren på dessa viktiga frågor, och se fram emot en framgångsrik, givande och långsiktig karriär som tar dig så långt du vill.
Försäljning & affärsutveckling
Oavsett om du främjar våra relationer med befintliga kunder eller utvecklar nya marknader och skapar nya potentiella kunder; kommer de färdigheter du tillför och det bidrag du gör att driva vår framtida framgång.
Kundservice
Bli en del av vår verksamhet här så är det inte bara våra kunder som kommer att dra nytta av det arbete du gör. Du kan hjälpa och stötta våra återförsäljare, agenter, mäklare, partners och distributörer.

Administration Börja hos oss, i organisationens ryggrad, så kan du involvera dig i allt från tillhandahållandet av sekreterartjänster, HR-stöd och informationshantering till hanteringen av utbildningar.
Marknadsföring & kommunikation Oavsett om du är involverad i internationella reklamkampanjer, regionala kampanjer eller intern kommunikation så hjälper du oss att förmedla vårt budskap på ett sätt som inte bara är övertygande, utan också engagerar på riktigt.
E-handel Börja hos oss så får du utforska de senaste trenderna och utvecklingen inom e-handel, och komma på allt mer kreativa och lönsamma plattformar för att leverera en upplevelse som inte går att överträffa.  
Videobild operationella arbetare