Mångfald, Rättvisa, Inkludering och Tillhörighet (DEIB)

Som ett företag som drivs av människor är mångfald, rättvisa, inkludering och tillhörighet (DEIB) ett ämne som står i centrum för allt vi gör på   DHL Group. Genom att aktivt främja DEIB utvecklar vi den bästa arbetsstyrkan, driver innovation och ger våra medarbetare egenmakt så att de kan göra skillnad med sina bidrag. 
Mångfald omfattar alla de skillnader och likheter som kön, etniskt och nationellt ursprung, ras*, religion, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning som gör oss till unika individer. Detta innefattar att sammanföra människor med olika bakgrund, färdigheter, erfarenheter och perspektiv på alla nivåer i en organisation.
Rättvisa omfattar även rättvis behandling för alla genom att identifiera och eliminera orättvisor och hinder. Rättvisa omfattar även rättvis behandling för alla genom att identifiera och eliminera orättvisor och hinder.


​​​​​
Inkludering handlar om att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna, respekterade och värdesatta, oavsett vilka de är.


Tillhörighet handlar om att känna trygghet och anknytning på arbetet och att göra det möjligt för människor att bidra till gemensamma och meningsfulla syften. Detta skapar trygga miljöer där alla kan vara sig själva på arbetet.DEIB STÄRKER VÅRT FÖRETAG

.
Våra värderingar ”respekt och resultat” i Strategy 2025 är en förutsättning för vårt syfte och vår vision. Dessa värderingar utgör grunden till att bli en fantastisk arbetsplats för alla och att främja en känsla av tillhörighet. DEIB är en väsentlig del av vår Sustainability Roadmap och är starkt kopplat till vår strävan att bli en fantastisk arbetsplats för alla. Vi vidtar medvetna åtgärder för att tillhandahålla en trygg, inkluderande och engagerande arbetsmiljö för alla våra anställda. Men DEIB är också en viktig hävstång för att stärka vår företagskultur. Som en del av vårt gemensamma DNA säkerställer vi lika möjligheter, rättvisa processer och en inkluderande arbetsmiljö genom specifika DEIB-aktiviteter, -program och -initiativ. Detta kommer att leda till en känsla av tillhörighet bland våra medarbetare.

Tillhörighet hos DHL Group

Tillhörighet handlar om att känna trygghet ochanknytning på arbetet och göra det möjligt för människor att bidra till gemensamma och meningsfulla syften. Detta skapar trygga miljöer och en företagskultur där alla kan vara sig själva på arbetet. En känsla av tillhörighet hos var och en av våra kollegor är vårt mål som en fantastisk arbetsplats för alla – det är där vi måste vara.

Meddelande från våra ledare

Alex Max
Thomas Ogilvie 
Board Member HR & Labor Director
“Här på DHL Group anser vi att människor bör leva sitt liv på sitt sätt.“
Alex Max
Rick Jackson 
​​​​​​​EVP Engagement & Enablement
“Vi är en arbetsstyrka på nästan 600 000 personer runt om i världen, som alla kommer från olika samhällsskikt och ger olika perspektiv på allt vi gör. I alla regioner över hela världen arbetar vi sida vid sida, förenade i våra gemensamma värderingar och de övertygelser som definierar vilka vi är. Var den där rösten för mångfald, rättvisa, inkludering och tillhörighet (DEIB).” 
Alex Max
Susanna Nezmeskal-Berggötz
Vice President
Diversity, Equity, Inclusion and Belonging
“Vi ser DEIB som en av koncernens verkliga styrkor. Vårt främsta mål inom DHL Group är att utnyttja vår fulla potential och fortsätta främja DEIB. Det är därför avgörande för oss att integrera DEIB i alla aspekter av våra dagliga aktiviteter och beslutsprocesser. För att säkerställa detta arbetar vi, Central Diversity & Values-teamet, nära avdelningsteamen för DEIB över hela världen.”  
Alex Max
Holger Balog
Team Lead, Post & Parcel Germany
“Jag blev brevbärare med ett personanpassat arbetstidskonto. Det betyder att jag fick mer tid att utföra mina leveranser än andra med samma jobb. Min leveransrutt skräddarsyddes för att säkerställa att jag klarar det. Jag behöver till exempel mycket mer tid när jag delar ut reklamcirkulär eller flygblad än mina kollegor med två friska armar.”
SUSTAINABILITY
From D&I to DEIB: Why a sense of belonging can make all the difference
INSIGHTS
Leave that comfort zone: Why we need more leading women in logistics
INSIGHTS
​​​​​​​
Harness the power of diverse thinking
SUSTAINABILITY
​​​​​​​
There is no excellence without diversity
INSIGHTS
DHL Group receives awards for diversity, inclusion and equal opportunity