​​​​​​​


 SKLAD,
​​​​​​​PREPRAVA &
PRÁCA VODIČASupply Chain - kancelársky pracovník
PRACOVNÉ
​​​​​​​MIESTA
FUNKČNEJ PODPORY.SVEDECTVÁ

"S DHL som mala konečne príležitosť dokázať, že som dobrá v tom, čo robím."
Victoria Reynolds Vodič
"Vidím, že moja kariéra rýchlo napreduje vďaka skúsenostiam, ktoré som mal za posledných dvanásť mesiacov."
Alex Ingram Absolvent