ABSOLVENTSKÁ KARIÉRA.
TVOJA BUDÚCNOSŤ. SIMPLY DELIVERED.

Mladý muž v dobre viditeľnej veste stojí pred tabuľou v sklade a niečo vysvetľuje svojim kolegom.
Naša vízia byť „Logistickou spoločnosťou pre svet“ je cieľom, ktorý môžeme dosiahnuť len s rastom rôznorodej pracovnej sily. Preto sú naše celoštátne absolventské programy prispôsobené tak, aby rozvíjali líderské schopnosti a zručnosti v oblasti riadenia ľudí, v súlade s rotačnými stážami, vystavením viacerým sektorom, každoročným zvyšovaním platov a modulmi absolventských školení. Od chvíle, keď s nami začneš, prevezmeš skutočnú zodpovednosť za skladové a prepravné činnosti – či už ide o ľudí, rozpočty, projekty alebo procesy, budeš mať podporu, aby si mohol/-a čeliť výzvam a poháňať spoločnosť vpred. 

Naše programy

Budúci lídri
Jadrom nášho podnikania sú naše činnosti. Budeš rýchlo prechádzať viacerými sektormi a pochopíš kritický dodávateľský reťazec našich skladov a prepravných činností. Budúci lídri sú zapísaní v našej globálnej akadémii dohľadu, kde zistia, čo je potrebné na riadenie a vedenie nášho prvého kontaktu, ktorý ovplyvňuje našich zákazníkov a spoločnosť. 

Stáže 3 x 12 mesiacov
Celoštátne
HR
Náš funkčný HR program ti poskytne prístup k získavaniu talentov, odmenám a  benefitom, riadeniu výkonnosti a rozvoju zamestnancov. Pri zosúladení svojho vývoja s úrovňou 5 CIPD sa na základe svojich stáží dostaneš k viacerým miestam a zmluvám.

Stáže 2 x 12 mesiacov + 6-mesačný výstup
Celoštátne
Financie
Budovaním svojich znalostí prostredníctvom nášho funkčného finančného programu môžeš zastávať pozície ako finančný asistent, obchodný analytik alebo finančný manažér, alebo sa podieľať na rozsiahlych finančných projektoch, ktoré pomáhaš a riadiš. Umiestnenia sú v súlade s tvojim rozvojom a kvalifikáciou CIMA úrovne 7.

Umiestnenia 3 x 12 mesiacov
Celoštátne
Projektový manažment
Počas nášho funkčného Programu projektového manažmentu budeš riadiť celkové plánovanie, kontrolu, vykazovanie stavu, stabilitu a realizáciu projektov v reálnom čase. Spolupráca s našimi zákazníkmi a zainteresovanými stranami na vývoji inovatívnych riešení a dosahovaní výsledkov s vysokým dosahom. Tvoj rozvoj bude v súlade s APM a ITIL Foundation. 

Projektové stáž
3 roky
v domácom prostredí  
​​​​​​​
IT manažment
V našom programe funkčného IT manažmentu rozvinieš svoje podnikanie a obchodné porozumenie budovaním prenosných zručností pomocou návrhu riešení, projektového manažmentu a riadenia zmien. Budeš riadiť a podporovať dodávku mnohých IT projektov. 

Stáže 2 x 12 mesiacov + 6-mesačný výstup
Celoštátne 
Obstarávanie
Náš funkčný  Program obstarávania poskytuje skúsenosti v oblasti nákupu a uzatvárania zmlúv, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu a hodnotu. Budeš obstarávať pre celý rad oblastí vrátane majetku, zásob, zručností a služieb pre podnikanie, aby mohli pokračovať v plynulom chode. Počas svojho programu získaš CIPS úroveň 4. 

Stáže 2 x 12 mesiacov + 6-mesačný výstup
Midlands a Severozápadné regióny
Predaj a Marketing
Pochopenie jadra obchodných operácií, toho, ako sa uvádzame na trh, rozširujeme našu zákaznícku základňu a zlepšujeme schopnosti s našimi existujúcimi zmluvami, je skúsenosť, ktorú získaš v našom novom programe Predaj a Marketing, ako aj prácou na kvalifikácii úrovne predaja 4.

Stáže 2 x 12 mesiacov + 6-mesačný výstup
​​​​​​​Celoštátne
Vieme, že rast ide ruka a ruka s uskutočňovaním zmien. Naši absolventi majú možnosť zapojiť sa do nadácie DHL UK Foundation, aby ovplyvnili nezamestnanosť mladých ľudí. Absolventi tiež vedú na ceste k nášmu cieľu udržateľnosti nulových emisií do roku 2050 a stávajú sa ekologickými špecialistami.
Nielenže prinášame zmenu na svet mimo práce, ale máme aj celopodnikové iniciatívy na zlepšenie našej inklúzie; jednou z mnohých vecí, do ktorých sa môžeš zapojiť, je hnutie za rozmanitosť a stať sa súčasťou Race, LGBTQ+. a ženských sietí.
​​​​​​​Nakoniec, keďže ide o celoštátny program, vybudovali sme komunitu absolventov; vrátane kamarátov, ktorí vám pomôžu nájsť sebadôveru, mentorov, ktorí ťa povedú, a kultúry, ktorá ťa a tvojich kolegov povzbudí k diskusii, učeniu sa a vedeniu.
The Times Graduate Recruitment Awards 2021 Graduate Employer of Choice Transport and Logistics

Čo urobiť ďalej?

Prihlášky sú k dispozícii od 15. novembra 2021 s dátumom začiatku od septembra 2022.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich absolventských programov DHL UK, pozrite si našu stránku FAQ
V prípade akýchkoľvek nezodpovedaných otázok kontaktujte emergingtalent@dhl.com 

Proces podávania žiadostí

Náš proces podávania žiadostí je obojsmerný; aby sme sa dozvedeli viac o ťa a vašom spôsobe práce a aby si pochopili, či je DHL pre teba tou správnou organizáciou. Nemáme požiadavku na minimálny stupeň vzdelania a vítame všetkých absolventov všetkých vekových skupín a odborov.
1. Podanie žiadosti
Keď sa rozhodneš, na ktorý program sa chceš prihlásiť, budeš musieť vyplniť online žiadosť. Požiadame ťa o zadanie osobných údajov spolu s kvalifikáciou a pracovnými skúsenosťami. Tiež sa opýtame na niekoľko konkrétnych otázok týkajúcich sa minimálnych kritérií pre Program, takže sa pred podaním žiadosti uisti, že ich spĺňaš. 
2. Strengths Journey (cesta silných stránok)
Po dokončení fázy prihlášky postúpiš do našej DHL Strengths Journey (cesty silných stránok). Tá je navrhnutá tak, aby zhodnotilo, ako by daná osoba riešila situácie, s ktorými by sa stretla na pozícii, o ktorú sa uchádza. Bol vyvinutá ako nástroj na mieru pre DHL a je založená na reálnych situáciách, ktoré naši absolventi zažili.
3. Job Simulation (simulátor práce)
Ak prejdeš DHL Strengths Journey, pozveme ťa na absolvovanie simulátora práce (Job Simulation). Účelom Job Simulation je, aby uchádzači predviedli svoje skutočné ja a zároveň absolvovali scenár DHL súvisiaci s danou rolou. To ti tiež poskytne prehľad o situáciách, ktoré b ysi mohol/-a zažiť ako absolvent DHL.
4. Experience Day (deň skúseností)
Ak úspešne zvládneš simulátor práce, poslednou fázou procesu je Experience Day (deň skúseností). Príprava je kľúčová, no dôležité je aj to, aby boli uchádzači sami sebou a ukázali nám, kým naozaj sú! Vopred ti poskytneme podrobnosti o tom, čo môžeš v tento deň očakávať.

Vypočuj si skúsenosti od našich zamestnancov

Čiernobiely portrét Kate Millican
„My ako priemysel sme na pokraji seizmických zmien v mnohých oblastiach, od technológie, ktorú používame, až po to, ako vyzerajú naše tímy a ako sa navzájom ovplyvňujeme. Roztrhali sme knihu s pravidlami, aby sme mohli čeliť zmenám a výzvam, ktoré nás čakajú, a ja sa cítim nadšená, že môžem byť v pozícii, ktoré vedie túto zmenu."
Kate Millican Alumni 
Senior Manažér plánovania
Čiernobiely portrét Martina Evoemeho
„V DHL Supply Chain som mal to šťastie, že som mohol študovať na kvalifikáciu CIPD, ktorá mi umožňuje stať sa pridruženým členom CIPD. Okrem toho mi program HR Graduate Scheme poskytol príležitosť pracovať v mnohých funkciách v rámci HR, ako napr. Compensation and Benefits a Talent Center of Excellence. To pomohlo určiť oblasti HR, ktoré sa mi páčili najviac, a celkovo táto skúsenosť zdôraznila, ako funkcia HR pridáva organizácii hodnotu.“
Martin Evoeme Absolvent HR
Čiernobiely portrét Anny Harrisovej
„Vplyv DHL na udržateľnosť možno vidieť prostredníctvom zlepšovania zariadení tak, aby zahŕňali udržateľnejšie možnosti, ako sú solárne panely, veterné turbíny, lepšie riešenia vykurovania atď. To má vplyv na zlepšenie našich emisií na úrovni lokality, čo tiež skúmame na základe našej dopravnej stopy a pracujeme na ich znižovaní prostredníctvom nových technológií, ako sú elektrické vozidlá, nákladné autá na plyn CNG a nákladné autá na biometán.“
Anna Harris Alumni 
Manažér udržateľnosti pre Írsko a Severné Írsko
Čiernobiely portrét Krystiana Stelmacha v ochrannej maske na ústach a nose
„Schéma absolventov programu Future Leader je štruktúrovaná tak, že mi dali dôveru a veľkú mierou zodpovednosti. Dovolilo mi to vyjsť z mojej komfortnej zóny, čo mi umožnilo pokračovať v raste a stať sa lídrom, ktorým túžim byť. Poskytnuté príležitosti mi umožňujú postupovať na úrovni riadenia a zodpovednosti.“
Krystian Stelmach Absolvent programu Future Leaders
Čiernobiely portrét Joea Mahera
„Počas môjho pôsobenia v DHL som sa naučil, aké dôležité je byť schopný inšpirovať ostatných, aby zo seba vydali všetko. V náročných časoch je kľúčové mať schopnost ľudí motivovať a ovplyvňovať ostatných, najmä pri práci na veľkom pracovisku s kolegami, ktorí si nemusia vždy uvedomovať, ako veľmi ich individuálna pozícia prispieva k celkovému úspechu prevádzky. V ťažkých časoch veľa ľudí hľadá u teba vedenie, takže vedieť, ako motivovať, uisťovať alebo podporovať druhých v správnom čase a správnym spôsobom, je kľúčové.“
Joe Joseph Alumni
Generálny riaditeľ

FAQ: PROCES​​​​​​​ UCHÁDZANIA O MIESTO A PODÁVANIE ŽIADOSTI


FAQ: O PROGRAME

FAQ: OSTATNÉ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY