img1
​​​​​​​

Ako pracujeme

rozmanitosť

Rozmanitosť

Ako skupina, ktorá sa zaviazala k rozmanitosti, dátoví vedci a inžinieri zo všetkých prostredí a rôznych skupín zručností prinášajú do našich tímov pre dátovú vedu svoje odborné znalosti. Naša komunita pre dátovú vedu pozostáva z fyzikov, štatistikov, prírodných vedcov, počítačových vedcov a inžinierov z rôznych oblastí. Každý jednotlivec prináša do spoločnosti svoje vlastné odborné znalosti, aby prišiel s najlepšími riešeniami.
Graduates_students_graduates_800x450

Komunita pre dátovú vedu

DPDHL Group zamestnáva mnohých dátových vedcov medzi divíziami a globálnymi lokalitami a uprednostňujeme spoluprácu vo všetkých našich divíziách a lokalitách. Organizujeme komunitné stretnutia, ako sú naše regionálne stretnutia Lunch and Learn, kde si naši vedci vymieňajú skúsenosti s projektmi, a náš každoročný Data Science Day, kde sa naši datoví vedci stretávajú v Bonne na celý deň interných a externých prezentácií a výmeny informácií. V rámci akademického úsilia sa niektorí dátoví vedci často stretávajú v našom klube Data Science Journal Club, kde je témou špičkový výskum v oblasti údajovej vedy.
values_innovation_center_400x200

Externé spolupráce 

Okrem našej internej komunity máme väzby aj s externými komunitami pre dátovú vedu. Príležitostne si vymieňame informácie o metódach a prípadoch použitia s oddeleniami dátovej vedy iných spoločností. Svoje poznatky zdieľame aj na verejných podujatiach, ako sú regionálne stretnutia.

Máš inovatívny nápad pre svoju dizertačnú prácu o dátovej vede, ktorá sa týka analýzy údajov a odvetvia logistiky? Potom sa tešíme, že sa o tom dozvieme. Občas máme študentov, ktorí pracujú na svojich diplomových prácach priamo v našich priestoroch.

Neustále učenie 

V tomto náročnom svete konkurencie majú naši dátoví vedci plnú kontrolu nad vlastným vývojom – s podporou a mentorstvom našich kolegov z oblasti dátovej vedy. V našom bootcampe pre dátovú vedu, ktorý sa jej venuje z obchodného a technického hľadiska, umožňuje našim novým spolupracovníkom rýchlo sa zorientovať. Aby sme udržali krok s najnovším pokrokom v literatúre a technológii, naše tímy sa zúčastňujú workshopov a seminárov po celom svete. Okrem toho robíme pravidelné interné školenia a zúčastňujeme sa externých školení v obladtiach, kde vidíme potrebu zlepšenia. Je pre nás absolútne nevyhnutné, aby sa naši dátoví vedci a inžinieri naďalej učili – v záujme seba samých a našej spoločnosti.

Firemné dátové jazero 

Dáta sú aktíva – a v DPDHL Group považujeme dáta za rovnako dôležité aktíva ako naše strediská, lietadlá a nákladné autá. Je pre nás nevyhnutné, aby všetci dátoví vedci v skupine mali prístup k údajom zo spoľahlivého a ľahko dostupného zdroja. Naša podniková infraštruktúra veľkých dát, viac hovorovo známa ako naše dátové jazero, sa momentálne implementuje – takže ak si dátový inžinier a hľadáš výnimočnú príležitosť, toto je ona. Naším cieľom je umožniť našim dátovým vedcom nasadiť ich veľké dáta a riešenia strojového učenia jediným kliknutím bez obáv o škálovateľnosť.

Príkladné projekty


Kľúčoví hráči

SEVERIN
Dátový vedec
PhD (strojárstvo)
„Práca v Data Analytics Center of Excellence ma baví kvôli širokému spektru zaujímavých tém, príležitosti špecializovať sa na oblasti, ktoré ma zaujímajú, a možnosti priniesť výhody našim zákazníkom a spoločnosti.“
​​​​​​​
MINH
Dátový vedec

„Prognózovanie predstavuje pre dátových vedcov mnoho zaujímavých výziev. Považujem za šťastie, že tieto problémy môžem riešiť medzi podobne zmýšľajúcimi kolegami, ktorí sa všetci neustále snažia lepšie riešiť problémy pre našich obchodných partnerov. Medzitým sa tiež snažíme rozvíjať a držať krok s rýchlo napredujúcim, neustále sa rozširujúcim a vzrušujúcim svetom strojového učenia.“
PRAKRITI
Dátový vedec
„Práca v DPDHL mi poskytla vynikajúcu príležitosť na vývoj riešení pre dátovú vedu s využitím najnovších technológií, ktoré priamo ovplyvňujú a potenciálne zlepšujú obchodné procesy. Bezpochyby to, čo tu vytvára úžasné miesto na prácu, je tímová rozmanitosť, pozitívny duch a otvorená kultúra medzi kolegami, ktorá podporuje rozvoj pre všetkých.“

Kľúčoví hráči

HENNING
Dátová veda – Vedúci tímu

„Doručovanie miliónov listov, balíkov a zásielok všetkých veľkostí zákazníkom každý deň si vyžaduje každý deň obrovské množstvo rozhodnutí a generuje obrovské množstvo údajov. Využitie týchto údajov na informovanie a zlepšenie rozhodnutí je obrovskou príležitosťou tak pre spoločnosť, ako aj pre mňa.

FELIX

Dátový vedec
PhD (strojárstvo)
„Ako dátový vedec v DPDHL ma baví pracovať na širokej škále zaujímavých tém z rôznych oblastí podnikania s okamžitým a hmatateľným dopadom, pričom sa neustále vzdelávam a rozvíjam. Navyše, robiť to v tíme zvedavých a veľkých osobností je obzvlášť obohacujúce.“

Kľúčoví hráči

ANDRÈ

Dátový vedec – prevádzkový výskum
PhD (matematická optimalizácia)
„Sme konfrontovaní s rôznymi zložitými problémami, pre ktoré neexistuje štandardné riešenie. Na efektívne riešenie týchto problémov musíme kombinovať rôzne metódy, ktoré už možno poznáme – alebo ktoré sa musíme naučiť na základe výskumu. Veľmi ma baví táto náročná práca, ktorá si vyžaduje veľa kreativity.“
Thomas

THOMAS

Dátový vedec - prevádzkový výskum
PhD (počítačová veda)
„Práca v DPDHL mi umožňuje riešiť skutočné problémy a okamžite sledovať efekt mojich riešení. Každý deň sa učím niečo nové a čo považujem za obzvlášť skvelé, je kombinácia dátovej vedy a optimalizácie.“

PROCES​​​​​​​ UCHÁDZANIA SA O PRÁCU