HEADER_OUR_VALUES_1440x432

NASZE WARTOŚCI

Naszą kulturę i codzienność w DHL kształtują i napędzają dwa kluczowe czynniki: nasi pracownicy oraz wspólne wartości.
Wartości te wnoszą zasadniczy wkład w trwały sukces naszej organizacji.
Ponadto dzięki nim DHL może być wspierającym i satysfakcjonującym miejscem umożliwiającym kształtowanie kariery i realizację własnego potencjału, rozwój nowych umiejętności i wywieranie wpływu na otoczenie. Oto Twoja przyszłość, wytyczona.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Zmieniamy świat na lepsze 


Celowość i innowacyjność leżą u podstaw naszej działalności.
Mamy pełną świadomość, że naszym zadaniem jest pomóc Ci zmienić czyjeś życie na lepsze – nie tylko życie klientów i współpracowników, ale również społeczności na całym świecie.
Zmieniamy świat na lepsze, udoskonalając sposoby wykonywania pracy dzięki wykorzystywaniu najnowszych technologii, wdrażaniu cyfryzacji oraz koncentracji na zrównoważonym rozwoju.
W DHL dążenie do osiągania sukcesów na rynku wiąże się również ze staraniami na rzecz dokonywania pozytywnych zmian.
To coś, co napawa nas wszystkich ogromną dumą.
A jeśli do nas dołączysz, Ty również poczujesz tę dumę.
 

Cyfryzacja i robotyka

Od łańcucha danych, przez Big Data i zaawansowaną robotykę, aż po Internet rzeczy, nieustannie analizujemy potencjał nowych, przełomowych technologii. Robimy to z myślą o zwiększaniu wydajności działania i zapewnianiu najlepszych doświadczeń z DHL – zarówno klientom, jak i pracownikom.

Laboratorium startupowe

W naszym laboratorium startupowym pracownicy mogą dzielić się nowymi pomysłami biznesowymi. Jednym z przykładów jest projekt TRAiLAR, w ramach którego pojazdy ciężarowe i naczepy zostały wyposażone w maty fotowoltaiczne, które generują energię zasilającą układ elektryczny pojazdu, zmniejszając zużycie paliwa i emisję CO₂.

Centra innowacji

Centra innowacji w Singapurze i Bonn inspirują zarówno klientów, jak i pracowników. Prezentowane wizje, trendy i technologie, które będą definiowały logistykę w przyszłości, są pełne przełomowych pomysłów, które pomogą zarówno nam – jak i naszym klientom – stawić czoła wszystkim wyzwaniom przyszłości.

Dbałość o klienta


Dotyczy to wszystkich – każdego zespołu, każdego szczebla.
Co oznacza dbałość?
Naszym zdaniem oznacza to kształtowanie przyjaznego i integracyjnego środowiska pracy, w którym spotykają się pracownicy o różnych umiejętnościach, różnym doświadczeniu i różnych poglądach, tworząc jeden, globalny zespół zorientowany na wspólnie wykonywaną pracę.
Dbałość oznacza również poważne traktowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz zobowiązanie na rzecz różnorodności, sprawiedliwego traktowania i poczucia przynależności. Mamy wspólne nastawienie, podkreślamy wyjątkowy wkład każdej osoby i okazujemy sobie nawzajem szacunek.

GoTeach

GoTeach współpracuje z dwoma stałymi partnerami – inicjatywą Teach for All oraz SOS Wioski Dziecięce – i pomaga nam wspierać społeczności, w których działamy, w trwały i istotny sposób. Pomagając dzieciom i młodzieży ze wszystkich środowisk społeczno-ekonomicznych w rozwoju ich potencjału, zapewniamy im możliwość zdobycia umiejętności i zyskania dostępu do nowych szans rozwoju ścieżki kariery.

GoHelp

Program GoHelp wykorzystuje naszą wiedzę w dziedzinie logistyki do pomocy ONZ przy radzeniu sobie z klęskami żywiołowymi. Powołaliśmy specjalne zespoły reagowania kryzysowego – Disaster Response Team (DRT) – w Panamie, Dubaju i Singapurze, pozostające w pełnej gotowości w regionie obu Ameryk oraz Azji i Pacyfiku.

GoGreen

GoGreen to program ochrony środowiska realizowany w ramach całej grupy. Program ten koncentruje się na wydajności energetycznej, zmianach klimatycznych i ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza. Naszym celem jest ograniczenie do zera emisji netto związanej z logistyką do 2050 roku.

Nasze zobowiązanie w zakresie DEIB

Nasi pracownicy leżą u podstaw wszystkich działań DHL Group, dlatego różnorodność (Diversity), sprawiedliwe traktowanie (Equity), kultura włączająca (Inclusion) i poczucie przynależności (Belonging) (DEIB) stanowią siłę napędową naszych wysiłków. Aktywnie promując DEIB, rozwijamy najlepszych pracowników, wspieramy innowacje i umożliwiamy każdemu pracownikowi dokonanie zmiany własnym wysiłkiem.

DHL's Got Heart

Nic tak nie zbliża ludzi jak wspólna sprawa – inicjatywa DHL’s Got Heart jest tego idealnym przykładem. Rzucając światło na wiele niesamowitych inicjatyw z całego świata, poprzez ten program chcemy docenić wolontariuszy DHL, którzy poświęcają swój prywatny czas, aby nieść pomoc osobom potrzebującym z lokalnych społeczności.

Tydzień docenienia

Możliwość okazania wdzięczności za poświęcenie i zaangażowanie naszych pracowników. Organizowane wydarzenia to między innymi imprezy, gry i zawody sportowe oraz inicjatywy z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu – wszystko po to, aby docenić i wynagrodzić ciężką pracę zaangażowanych pracowników.

Nagrody dla Pracowników Roku 

Wśród wielu programów nagradzających, które realizujemy, nagrody dla Pracowników Roku mają szczególne znaczenie. To możliwość nagrodzenia najlepszych z najlepszych, uhonorowania tych pracowników, którzy idą o krok dalej dla firmy, łączą ludzi, poprawiając jakość życia klientów w sposób, którego nigdy by się nie spodziewali.

Regionalne Mistrzostwa 

Jako prawdziwe święto ducha firmy, nasze Regionalne Mistrzostwa są aktualnie legendarną częścią życia w DHL. Łącząc piłkę nożną z cheerleadingiem na całym świecie, pozwalają pracownikom wykazać się umiejętnościami, a także są okazją do spotkań z innymi pracownikami z tego samego regionu.

Razem rośniemy w siłę

 
Nigdy nie zapominamy o tym, że to nasi pracownicy sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy.
Dlatego rozwój kariery, umożliwiający każdemu wykorzystanie pełni swojego potencjału, ma dla nas ogromne znaczenie.
Tworzymy bezpieczne warunki do rozwoju ścieżki zawodowej, zapewniając pracownikom czas, swobodę i kulturę skłaniającą do przemyślenia kolejnych etapów kariery, oferując możliwości rozwoju, szkolenia zawodowe i programy rozwojowe w różnych dziedzinach naszej działalności.
Pragniemy, abyś budował(a) z nami satysfakcjonującą karierę przez całe życie.

DHL4HER

Od kurierek po dyrektorki, kobiety mają niesamowity wkład w naszą działalność. Program DHL4HER inspiruje zespoły na całym świecie do tworzenia różnorodnych miejsc pracy, zapewniających równe szanse dla wszystkich pracowników, a także pomaga propagować wiele inicjatyw w skali światowej.

Szkolenia „Certified”

W ramach inicjatywy „Certified”, obowiązującej w całej Grupie, pracownicy są szkoleni i uzyskują certyfikaty specjalistów w swoich dziedzinach. Szkolenia te jednoczą pracowników i pozwalają nam wyraźnie zrozumieć strategię, działalność oraz kulturę korporacyjną, a także wkład każdego pracownika z osobna.
Learn & Grow at DHL

Nauka i rozwój

DHL Group wspiera naukę przez całe życie!   Oprócz dostępnych w całej grupie programów „Certified” wspieramy również naukę i rozwój, zapewniając dostęp do najlepszych w swojej klasie technologii nauczania, treści dydaktycznych i programów rozwojowych.
Nasza kultura nauki i rozwoju jest głęboko zakorzeniona w obranej strategii i sprawia, że możemy cieszyć się mianem doskonałego miejsca pracy.  

Planowanie zmian kadrowych

83% stanowisk kierowniczych w DHL jest obsadzanych w ramach rekrutacji wewnętrznej. Dlaczego? Ponieważ chcemy, aby każdy, kto dołącza do DHL, został w DHL, rozwijał się z nami i budował tutaj swoją karierę. Dlatego też w miarę możliwości staramy się awansować własnych pracowników.