img1 

Program w jednostce Supply Chain dla absolwentów w regionie EMEA

Program G100 jest przeznaczony dla osiągających wysokie wyniki absolwentów i młodych specjalistów chcących zrobić karierę w zapewniającej wysokie tempo i innowacyjnej gałęzi biznesu. Jeśli znajdziesz się w gronie około 100 utalentowanych osób wybieranych każdego roku do udziału w programie, zyskasz szansę pracy z najlepszymi – to nasza kuźnia nowych pokoleń liderów jednostki Supply Chain.

Program jest dostępny w 15 krajach kontynentalnej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (MLEMEA): Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, we Włoszech, w Turcji, Polsce, na Słowacji, w Czechach, RPA oraz w Niemczech.

W wymienionych krajach można ubiegać się o pracę w pięciu głównych obszarach:
Zarządzanie działaniami
Podstawa naszej działalności, działania operacyjne w ramach bezpośredniej obsługi klienta, czyli miejsce, w którym możemy w oczywisty i natychmiastowy sposób wpływać na wrażenia klientów. W ramach praktycznej nauki dowiesz się, jak zarządzać zespołami ds. bezpośredniej obsługi klienta i inspirować ich członków, a także jak zapewniać klientom zadowolenie każdego dnia. Jednocześnie rozwiniesz umiejętności niezbędne do szybkiego postępu kariery i zostania kierownikiem oddziału lub zajęcia stanowiska kierowniczego wyższego szczebla. Dołącz do nas tutaj i odegraj ważną rolę w realizacji strategii operacyjnej naszej firmy. Oto stanowiska, dzięki którym jest to możliwe!
Doskonałość operacyjna
 Praca, którą wykonujemy tutaj, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności w miejscu pracy oraz propagowanie zdrowej i produktywnej kultury pracy. Biorąc udział w programie, zapoznasz się z wieloma obszarami, takimi jak innowacje technologiczne, zarządzanie wskaźnikami KPI, przepisy i normy BHP, zapobieganie urazom oraz bezpieczeństwo behawioralne. Wszystko to pomoże Ci pogłębić wiedzę i przygotować się na wyzwania przyszłości. 
Finanse
Tutaj weźmiesz udział w pracy różnorodnych wewnętrznych i regionalnych zespołów ds. finansów. Możesz pracować na stanowisku asystenta ds. finansów, analityka biznesowego lub kierownika ds. finansów, lub brać udział w większych projektach. Bez względu na to, co zrobisz, każde nowe doświadczenie będzie czerpało z poprzednich, pomagając Ci stworzyć solidny fundament dla przyszłej kariery.
IT Big Data. Chmura. Automatyzacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W miejscu, w którym IT, inżynieria i działania operacyjne zazębiają się ze sobą, możesz pracować z najnowocześniejszymi technologiami. Weźmiesz udział i pokierujesz różnorodnymi projektami, obejmującymi być może pracę na miejscu z konkretnym klientem lub w jednym z zespołów w centrali, w ramach różnorodnych kontraktów. W każdym razie jest to idealny początek bogatej i zróżnicowanej kariery w branży IT.
Human Resources

Pełniąc różne role, rozwiniesz umiejętności i nabierzesz doświadczenia niezbędnego do pracy w ogólnych i specjalistycznych obszarach HR, takich jak pozyskiwanie talentów, nauka i rozwój, wynagrodzenia i świadczenia czy zarządzanie efektywnością. W ten sposób zrozumiesz, dlaczego HR pełni kluczową rolę w naszej firmie i zapoznasz się z bogatymi możliwościami, jakie oferuje.

OPINIE

„Od pierwszego dnia udziału w programie G100 jasne staje się, że jego celem jest przygotowanie Cię do roli lidera przyszłości”.
Deniz Karadağ Absolwent w dziale HR, Turcja
 „Program G100 pomaga mi stać się specjalistą w zarządzaniu łańcuchem dostaw, prowadząc mnie do celu, jakim jest stanowisko kierownika regionalnego”. 
Dawid Kacprzyk Lider zespołu, Polska
 „Środowisko i ludzie, z którymi pracuję, motywują mnie do rozwoju, nauki i większej pracy nad sobą. Możliwość nabierania doświadczenia od wykwalifikowanych pracowników jest dla mnie bardzo ważna”. 
Juraj Ďurovič Absolwent w dziale operacyjnym, Słowacja
 „Właśnie ukończyłam program dla absolwentów i mogę powiedzieć, że moje serce należy do działu operacyjnego. Obecnie pracuję jako kierowniczka magazynu w jednostce Life Science and Healthcare”. 
Senna van Zoggel Kierowniczka zmiany, Beneluks
„Najlepsze w mojej pracy są multidyscyplinarne interakcje w ramach pracy nad danym rozwiązaniem. To znacznie pogłębia rozwój”.
Ralf Maathuis Absolwent w dziale finansów – Beneluks