img1 
Różnorodność płci

Nasze zasady i praktyki dotyczące różnorodności mają za zadanie zwalczanie stereotypów dotyczących płci, poprzez zachęcanie i wspieranie kobiet do rozwoju na stanowiskach niegdyś zdominowanych przez mężczyzn. Obecnie średnio więcej niż jedno na pięć stanowisk wyższej kadry kierowniczej jest zajmowane przez kobietę. Ta liczba stale rośnie.

W całej Grupie prowadzonych jest wiele programów mających na celu wspieranie i inspirowanie kobiet, od imprez ułatwiających nawiązywanie kontaktów, przez programy rozwoju zawodowego, po pule talentów. Nie należy zapominać także o inicjatywie „Kobiety w DHL Global Forwarding”, która otrzymała złotą nagrodę podczas międzynarodowej gali nagród Stevie Awards dla kobiet w biznesie.
Różnorodność kulturowa

Nasi pracownicy pochodzą ze wszystkich czterech stron świata. W całej Grupie zatrudniamy ludzi o różnym pochodzeniu kulturowym – dla przykładu w naszych niemieckich placówkach pracują przedstawiciele 175 narodowości.

Różnorodność kulturowa jest chyba najlepiej widoczna każdego roku podczas Globalnego Tygodnia Różnorodności i Kultury Włączającej, kiedy to tysiące uczestników z każdej gałęzi naszej działalności celebrują swoją kulturę i dzielą się nią ze współpracownikami za pośrednictwem wewnętrznego kanału społecznościowego.
Pracownicy z niepełnosprawnością

Nasze dążenie do włączenia na całym świecie obejmuje także tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. W Niemczech odsetek pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 9,1%. To ponad 15 000 osób – blisko dwa razy tyle, ile wymagają przepisy.
Pracownicy LGBTQIA+

Jako organizacja staramy się propagować integrujące, oparte na współpracy środowisko, umożliwiające realizację celów zawodowych wszystkim pracownikom, bez względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.

W 2008 roku stworzyliśmy międzynarodową sieć RainbowNet, która stanowi platformę wymiany doświadczeń dla zatrudnionych w naszej firmie przedstawicieli środowiska LGBTQIA+. Sieć ta ma członków na całym świecie, a jej zadaniem jest wspieranie pracowników i kierowników we wszystkich kwestiach związanych z coming outem w pracy