Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen (DEIB)

Als bedrijf dat gedreven wordt door mensen is Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Erbij horen (DEIB) een hoofdthema in alles wat we bij  DHL Group doen. Door DEIB actief te promoten, ontwikkelen en stimuleren wij het beste personeel, bevorderen wij innovatie en stellen wij onze mensen in staat om met hun bijdrage het verschil te maken.
Met diversiteit worden alle verschillen en overeenkomsten bedoeld. Denk aan geslacht, etnische en nationale afkomst, ras*, religie, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid die ons tot unieke individuen maken. Hieronder valt het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden, ervaringen en perspectieven op alle niveaus van een organisatie.
Gelijkwaardigheid is het bieden van individuele niveaus van ondersteuning en kansen om in de verschillende behoeften van elke medewerker te voorzien. Gelijkwaardigheid heeft ook betrekking op de eerlijke behandeling van iedereen door ongelijkheden en belemmeringen aan het licht te brengen en weg te nemen.


Bij inclusie draait het om het creëren en in stand houden van een werkomgeving waarin iedereen zich welkom, gerespecteerd en gewaardeerd voelt, los van wie zij zijn.

​​​​​​​


Erbij horen heeft betrekking op het gevoel zich comfortabel en verbonden te voelen op het werk, en het mogelijk maken van gemeenschappelijke en zinvolle doelen. Daardoor ontstaat een veilige omgeving waarin iedereen op het werk zichzelf kan zijn.
 DEIB VERSTERKT ONS BEDRIJF

.
Onze waarden "Respect en Resultaten" in Strategie 2025 zijn een middel om ons doel en onze visie te verwezenlijken. Met deze waarden leggen we de basis om een uitstekendbedrijf te worden waar het voor iedereen fijn is om te werken en om een gevoel van verbondenheid te bevorderen. DEIB is een essentieel onderdeel van onze routekaart voor duurzaamheid en is nauw verbonden met ons streven om een uitstekend bedrijf te worden waar het voor iedereen fijn is om te werken. Wij nemen bewust maatregelen om al onze medewerkers een veilige, inclusieve en aantrekkelijke werkomgeving te bieden. Maar DEIB is ook een belangrijke stimulans om onze bedrijfscultuur te versterken. In het kader van ons gemeenschappelijk DNA staan wij garant voor gelijke kansen, rechtvaardige processen en een inclusieve werkomgeving via geselecteerde DEIB-activiteiten, -programma's en -initiatieven. Dit alles zal leiden tot een gevoel van verbondenheid onder onze mensen.

Erbij horen bij DHL Group

'Erbij horen' heeft betrekking op het gevoel zich comfortabel en verbonden te voelen op het werk, het mogelijk maken van gemeenschappelijke en zinvolle doelen. Daardoor ontstaat een veilige omgeving en bedrijfscultuur waarin iedereen op het werk zichzelf kan zijn. Een gevoel van saamhorigheid bij alle collega's is ons doel als uitstekend bedrijf om voor iedereen te kunnen werken; daar moeten we heen.

Een bericht van onze leiders

Alex Max
Thomas Ogilvie 
Board Member HR & Labor Director
“Binnen de DHL Group hebben wij de overtuiging dat mensen hun leven naar eigen keuze en voorkeur moeten kunnen leiden.” 
Alex Max
Rick Jackson 
​​​​​​​EVP Engagement & Enablement
"Wereldwijd werken er bijna 600.000 mensen bij ons, mensen met verschillende achtergronden en met verschillende perspectieven. Wereldwijd, binnen de regio's, wij werken zij aan zij, verbonden door onze gemeenschappelijke waarden en overtuigingen.” Wees die stem voor Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie & Erbij Horen."
Alex Max
Susanna Nezmeskal-Berggötz
Vice President
Diversity, Equity, Inclusion and Belonging
“Wij beschouwen DEIB als een van de sterke punten van de Group. Binnen de DHL Group is het onze primaire doelstelling om het potentieel ten volle te benutten en DEIB te blijven promoten. Om deze reden is het van cruciaal belang DEIB in alle aspecten van onze dagelijkse activiteiten en besluitvormingsprocessen te integreren. Om dat te garanderen streven wij, het centrale Diversiteit & Waarden team, naar een nauwe samenwerking met de DEIB teams wereldwijd.” 
Alex Max
Holger Balog
Team Lead, Post & Parcel Germany
“Ik werd een postbezorger met een individuele arbeidstijdrekening. Dit houdt in dat ik meer tijd kreeg om mijn leveringen te bezorgen dan anderen met dezelfde baan. Mijn bezorgroute is er speciaal op afgestemd om ervoor te zorgen dat ik het aankan. Zo heb ik bij het bezorgen van reclamedrukwerk of flyers meer tijd nodig dan mijn collega's die twee gezonde armen hebben.”
SUSTAINABILITY
From D&I to DEIB: Why a sense of belonging can make all the difference
INSIGHTS
Leave that comfort zone: Why we need more leading women in logistics
INSIGHTS
​​​​​​​
Harness the power of diverse thinking
SUSTAINABILITY
​​​​​​​
There is no excellence without diversity
INSIGHTS
DHL Group receives awards for diversity, inclusion and equal opportunity