OTSIKKO_MONIMUOTOISUUS__MUKAAN_OTTAMINEN_720x2400px

MONIMUOTOISUUS

Sukupuolinen moninaisuus

Monimuotoisuuden periaatteemme ja käytäntömme on tarkoitettu ratkaisemaan sukupuolistereotypioita, rohkaisemaan, kannustamaan ja voimaannuttamaan naisia loistamaan aiemmin miesvaltaisilla aloilla. Tänä päivänä vähintään yhtä viidestä keski- ja ylemmän johdon tehtävästä yrityksessämme hoitaa nainen. Ja tämä määrä kasvaa koko ajan.

Konsernin laajuisesti on useita naisten tukemiseen ja inspirointiin tähtääviä ohjelmia, verkostoitumistapahtumista uraohjelmiin ja osaajapankkeihin. Eikä pidä uinohtaa ”Women at DHL Global Forwarding” -hanketta, jolle myönnettiin kansainvälisesti tunnettu, kultainen Stevie Awards for Women in Business -palkinto.

Kulttuurinen monimuotoisuus

Meillä on työntekijöitä kaikkialta maailmasta. Konsernissamme työskentelee ihmisiä hyvin erilaisista kulttuuritaustoista – pelkästään Saksan toimipisteissämme on edustettuna 175 eri kansallisuutta.

Tämä kulttuurillinen monimuotoisuus tulee ehkä parhaiten esiin Global Diversity & Inclusion Week -tapahtumassa, kun tuhannet osallistujat liiketoimintamme kaikilta osa-alueilta juhlistavat kulttuuriaan ja kertovat siitä kollegoilleen sisäisen sosiaalisen kanavamme kautta.

Toimintarajoitteiset kollegat

Olemme sitoutuneet osallistamiseen kaikkialla maailmassa ja siihen kuuluu hyvien uramahdollisuuksien luominen myös vammaisille. Saksassa 9,1 %:lla henkilöstöstämme on jonkinlainen toimintarajoite. Se tarkoittaa yli 15 000 työntekijää – lähes kaksinkertaisesti lain meiltä edellyttämää määrää.

LGBTQIA+ -kollegat

Organisaationa olemme sitoutuneet edistämään osallistavaa, yhteistyöympäristöä, joka voimaannuttaa yksilöitä saavuttamaan uratavoitteensa seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään riippumatta.

Vuonna 2008 muodostimme sisäisen RainbowNet-verkoston, jossa LGBTQIA+ -työntekijämme voivat jakaa kokemuksiaan. Verkostossa on jäseniä ympäri maailman ja se auttaa tukemaan työntekijöitä ja esihenkilöitä kaikissa asioissa, jotka liittyvät oman sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun työssä.