HEADER_OUR_VALUES_1440x432

NAŠE HODNOTY

Dvě hlavní věci určují naši kulturu a každodenní život v DHL: naši lidé a hodnoty, které sdílíme.
Tyto hodnoty mají hlavní roli v pokračujícím úspěchu našeho podnikání.
A co víc, pomáhají vytvořit z DHL posilující a přínosné místo, v kterém můžeš budovat svou kariéru a realizovat svůj potenciál, rozvíjet nové dovednosti a dosáhnout vlivu. Toto je tvoje budoucnost, doručena.

Čti a zjisti více.

Přinášíme rozdíl


Účel a inovace leží přímo v srdci našeho podniku.
Jsme si zcela vědomi toho, že je naší prací pomáhat ovlivnit životy druhých - nejen životy našich zákazníků a kolegů, ale také komunit po celém světě.
Tento rozdíl přinášíme prostřednictvím změny způsobu, jakým pracujeme, využíváním moderních technologií, prostřednictvím podpory digitalizace a zaměření na udržitelnost.
Snaha o úspěch na trhu ve společnosti DHL také znamená realizaci pozitivní změny.
To je něco, na co jsme všichni pyšní.
Pokud se k nám přidáš, budeš i ty

Digitalizace a robotika

Od Blockchain po velká data a pokročilou robotiku a internet věcí neustále zkoumáme možnosti všech typů průlomových nových technologií. Vše, co je v nabídce, k posílení efektivity našeho provozu a změně zkušenosti s DHL - pro zákazníky i kolegy.

Laboratoř pro start-up projekty

Naše laboratoř pro start-up projekt dává zaměstnancům možnost přispět svými nápady k novým obchodním myšlenkám. Jedním úspěšným příkladem je projekt TRAiLAR týkající se vybavení našich nákladních vozidel a návěsů solárními panely, které vytváření energii pro elektrický systém vozidla a snižují tak spotřebu paliva a emise CO₂.

Inovační centra

Naše inovační centra v Singapuru a Bonnu inspirují jak zákazníky, tak kolegy. Představují vize, trendy a technologie, které určují logistický sektor zítřka, jsou plné průlomových nápadů, které nám pomohou - a našim zákazníkům–využít každé další výzvy.

Staráme se


Což znamená každý - v každém týmu, na každé úrovni.
Co tedy znamená starat se?
Věříme, že to znamená budování přátelského pracovního prostředí, v kterém se inkluzivní pracovníci s různými dovednostmi, zkušenostmi a názory stávají součástí jednoho globálního týmu zaměřeného na práci.
Starat se také znamená brát vážně společenskou odpovědnost a být odhodláni k podpoře diverzity, spravedlnosti a sounáležitosti. Sdílíme stejný stav mysli, oslavujeme jedinečný přínos, který každý má, a navzájem se respektujeme.

GoTeach

Spolupráce se dvěma stabilními partnery – Teach for All a SOS dětské vesničky – GoTeach nám pomáhá podporovat komunity, kterým sloužíme, trvalým a smysluplným způsobem. Pomáháme dětem a mladým lidem, bez ohledu na jejich společenský a ekonomický původ, rozvíjet jejich potenciál a nabízíme jim tak možnost osvojit si různé dovednosti a získat přístup k novým příležitostem v oblasti jejich kariérního rozvoje.

GoHelp

Náš program GoHelp se dotýká hlavní logistické odbornosti našich lidí, kterou poskytují OSN při řízení podpory v případě katastrof. Máme dnes Disaster Response Teams (DRTs), který má sídlo v Panamě, Dubaji a Singapuru, a který je připraven být nasazen kdekoli tam, kde to je nutné, ve všech amerických kontinentech a asijské pacifické oblasti.

GoGreen

GoGreen je program naší celé skupiny na ochranu životního prostředí. Zaměřuje se na energetickou efektivitu, klimatickou změnu a snižování znečištění ovzduší. Naším cílem do roku 2050 je snižovat všechny naše emise spojené s logistikou na čistou nulu

Náš závazek k DEIB

Naši lidé jsou středem všeho, co v DHL Group děláme, a proto jsou Diversity (diverzita), Equity (spravedlnost), Inclusion (inkluze), a Belonging (sounáležitost) (DEIB) naší hnací silou. Aktivní podporou DEIB rozvíjíme nejlepší pracovní sílu, podporujeme inovace a umožňujeme našim lidem, aby každý mohl svým příspěvkem něco změnit.

DHL's Got Heart

Nic nespojuje lidi dohromady tak, jako společný zájem - a DHL’s Got Heart je dokonalým příkladem. S náhledem na širokou škálu úžasným iniciativ z celého světa vzdává tento program poctu dobrovolníkům ve společnosti DHL, kteří věnují svůj čas pomoci těm méně šťastným ve svých místních komunitách.

Týden uznání

Představuje naši možnost ukázat, jak jsme vděční za své odhodlané a zaujaté kolegy. Akce zahrnují oslavy, hry a sportovní soutěže a také iniciativy korporátní společenské odpovědnosti - to vše s cílem uznat a ocenit těžkou práci, kterou vynakládáme.

Ocenění Zaměstnanec roku 

Z mnoha našich programů uznání vyniká ocenění Zaměstnanec roku. Je to příležitost oslavit to nejlepší z nejlepšího; ocenit kolegy, kteří pro společnost šli ještě dál a výše, propojovali lidi a zlepšovali jejich životy způsobem, který si ani neuměli představit.

Regionální poháry 

Opravdovou oslavou ducha společnosti, naše regionální poháry, jsou již legendární součástí života v DHL. Propojujeme fotbal a povzbuzování po celém světě, což dává našim lidem možnost ukázat své dovednosti, setkávat se a seznamovat s kolegy ze svého regionu.

 Rosteme společně


Nikdy nezapomínáme, že tím, čím jsme, jsme díky našim lidem.
Proto nám záleží na kariérním rozvoji, v kterém může zazářit každý.
Poskytujeme bezpečné pracovní prostředí - poskytujeme našim kolegům čas, svobodu a kulturu, která podporuje kolegy, aby uvažovali dlouhodobě a nabízíme jim příležitosti k růstu, odborná školení a rozvojové programy v různých oblastech podnikání.
Přejeme si, aby sis s námi budoval/a přínosnou a celoživotní kariéru.

DHL4HER

Přispění žen, od doručovatelek po vrcholové vedení, je v naší společnosti neuvěřitelné. DHL4HER pomáhá inspirovat týmy na celém světě, aby vytvářely rozličná pracovní místa, která budou nabízet rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, a také aby sdílely všechny různé iniciativy zaváděné na celém světě.

Školení Certified

Prostřednictvím iniciativy Certified v rámci celé skupiny jsou zaměstnanci školeni a certifikováni jako odborníci ve své příslušné divizi. Toto školení všechny spojuje a učí nás jasně chápat naší strategii, podnikání a firemní kulturu a důležitost přispění každého zaměstnance.
Learn & Grow at DHL

Učení & růst

DHL Group podporuje celoživotní vzdělávání!   Spolu s programem celé skupiny „Certified” podporujeme také „učení a růst“, jejichž prostřednictvím nabízíme přístup k nejlepším výukovým technologiím, obsahu a rozvojovým programům.
Naše kultura učení a růstu je hluboce zakořeněna v naší Strategii a díky ní jsme Skvělým místem pro práci.  

Plánování následnictví

Přibližně 83 % všech příležitostí v management v DHL je obsazeno interními uchazeči. Proč? Protože chceme, aby každý, kdo se přidá k DHL, s námi zůstal, rostl s námi, a užil si zde úspěšnou kariéru. Proto vždy, kde to je možné, povyšujeme zaměstnance z vlastních řad.