img1Naše kultura a každodenní život v DHL jsou definovány hodnotami, které sdílíme.
Tyto hodnoty mají klíčovou roli pro trvalý úspěch našeho podnikání.
Pomáhají také utvářet DHL, aby bylo inspirujícím a prospěšným místem pro budování tvé kariéry.
Přečti a zjisti si o nich více.

Odpovědná společnost

Jako společnost jsme si dobře vědomi vlivu, který máme, a dopadu, jaký můžeme mít. A to nejen na životy našich zákazníků a kolegů. Patří sem i komunity, kterých jsme součástí a také i celý svět. Úsilí dosahovat pozitivního dopadu je něco, na čem si velmi zakládáme. Pokud se k nám přidáš, budeš i ty.

GoTeach

Spolupráce se dvěma stabilními partnery – Teach for All a SOS dětské vesničky – GoTeach nám pomáhá podporovat komunity, kterým sloužíme, trvalým a smysluplným způsobem. Pomocí dětem a mladým lidem z jakýmkoli společenským a ekonomickým původem rozvíjet jejich potenciál nabízíme šanci, aby získalydovednosti, a měli přístup k novým příležitostem pro svůj kariérní rozvoj.

DHL's Got Heart

Nic nespojuje lidi dohromady tak, jako společný zájem - a DHL’s Got Heart je dokonalým příkladem. S náhledem na širokou škálu úžasným iniciativ z celého světa vzdává tento program poctu dobrovolníkům ve společnosti DHL, kteří věnují svůj čas pomoci těm méně šťastným ve svých místních komunitách.

GoGreen

GoGreen je program naší celé skupiny na ochranu životního prostředí. Zaměřuje se na energetickou efektivitu, klimatickou změnu a snižování znečištění ovzduší. Naším cílem do roku 2050 je snižovat všechny naše emise spojené s logistikou na čistou nulu.

GoHelp

Náš program GoHelp se dotýká hlavní logistické odbornosti našich lidí, kterou poskytují OSN při řízení podpory v případě katastrof. Máme dnes Disaster Response Teams (DRTs), který má sídlo v Panamě, Dubaji a Singapuru, a který je připraven být nasazen kdekoli tam, kde to je nutné, ve všech amerických kontinentech a asijské pacifické oblasti.

Odhodlaný tým

V DHL jsou pracovníci s různými dovednostmi, zkušenostmi a názory součástí jednoho globálního týmu. Každý z nás je odhodlán udělat pro naše zákazníky maximum. I když sdílíme stejné postoje, vždy s nadšením oslavíme jedinečný příspěvek každého zaměstnance.

Týden uznání

Představuje naši možnost ukázat, jak jsme vděční za své odhodlané a zaujaté kolegy. Akce zahrnují oslavy, hry a sportovní soutěže a také iniciativy korporátní společenské odpovědnosti - to vše s cílem uznat a ocenit těžkou práci, kterou vynakládáme.

Ocenění Zaměstnanec roku

Z mnoha našich programů uznání vyniká ocenění Zaměstnanec roku. Je to příležitost oslavit to nejlepší z nejlepšího; ocenit kolegy, kteří pro společnost šli ještě dál a výše, propojovali lidi a zlepšovali jejich životy způsobem, který si ani neuměli představit.

Regionální poháry

Opravdovou oslavou ducha společnosti DHL, naše regionální poháry, jsou již legendární součástí života v DHL. Propojujeme fotbal a povzbuzování po celém světě, což dává našim lidem možnost ukázat své dovednosti, setkávat se a seznamovat s kolegy ze svého regionu.  

Pojď růst spolu s námi

Nikdy nezapomínáme, že tím, čím jsme, jsme díky našim lidem. Všichni děláme, co můžeme, abychom vytvářeli prostředí, ve kterém může každý jednotlivec vyniknout. Prostředí, které podporuje lidi, aby u nás zůstali a rostli s námi, a které jim umožňuje užít si hodnotnou dlouhodobou kariéru.

Školení Certified

Prostřednictvím iniciativy Certified v rámci celé skupiny jsou zaměstnanci školeni a certifikováni jako odborníci ve své příslušné divizi. Toto školení všechny spojuje a učí nás jasně chápat naší strategii, podnikání a firemní kulturu a důležitost přispění každého zaměstnance.

DHL4HER

Přispění žen, od doručovatelek po vrcholové vedení, je v naší společnosti neuvěřitelné. DHL4HER pomáhá inspirovat týmy na celém světě, aby vytvářely rozličná pracovní místa, která budou nabízet rovné příležitosti pro všechny zaměstnance, a také aby sdílely všechny různé iniciativy zaváděné na celém světě.

Plánování nástupnictví

Přibližně 83 % všech příležitostí v management v DHL je obsazeno interními uchazeči. Proč? Protože chceme, aby každý, kdo se přidá k DHL, s námi zůstal, rostl s námi, a užil si zde úspěšnou kariéru. Proto vždy, kde to je možné, povyšujeme zaměstnance z vlastních řad.

Myslet dopředu

V DHL věříme, že budoucnost patří těm, kteří se umí poučit ze zkušeností získaných dnes a utvářet z nich lepší zítřek. S ohledem na tento postoj aktivně podporujeme každého, kdo s námi pracuje - bez ohledu na jeho roli - aby vytvářel a realizoval své nápady.

Digitalizace

Od Blockchain po velká data a pokročilou robotiku a internet věcí neustále zkoumáme možnosti všech typů průlomových nových technologií. Vše, co je v nabídce, k posílení efektivity našeho provozu a změně zkušenosti s DHL - pro zákazníky i kolegy.

Laboratoř pro start-up projekty

Naše laboratoř pro start-up projekt dává zaměstnancům možnost přispět svými nápady k novým obchodním myšlenkám. Jedním úspěšným příkladem je projekt TRAiLAR týkající se vybavení našich nákladních vozidel a návěsů solárními panely, které vytváření energii pro elektrický systém vozidla a snižují tak spotřebu paliva a emise CO₂.

Inovační centra

Naše inovační centra v Singapuru a Bonnu inspirují jak zákazníky, tak kolegy. Představují vize, trendy a technologie, které určují logistický sektor zítřka, jsou plné průlomových nápadů, které nám pomohou - a našim zákazníkům – využít každé další výzvy.