img1 

Genderová rozmanitost

Naše zásady a postupy pro rozmanitost jsou určeny ke zvládání genderových stereotypů, k podpoře, posílení a pomoci ženám, aby vynikly v pozicích, ve kterých dominují muži. Dnes je více než jedna z pěti pozic středního a vyššího managementu obsazena ženou. A jejich počet neustále narůstá.

V rámci skupiny existuje mnoho programů určených pro podporu a inspiraci kolegyň, od akcí na sítích, kariérních programů po skupiny talentů. Nezapomeň na naši iniciativu „Women at DHL Global Forwarding“, která získala zlaté renomované mezinárodní ocenění Stevie Awards pro ženy v podnikání.

Kulturní rozmanitost

Naši lidé pocházejí ze všech koutů světa. V rámci skupiny zaměstnáváme lidi z různých kulturních prostředí - jen v německých závodech je zastoupeno 175 národů.

Tato kulturní rozmanitost je pravděpodobně nejviditelnější každý rok během našeho Globálního týdne diverzity a & inkluze, kde tisíce účastníků z každé oblasti podnikání oslavují a dělí se o svou kulturu se svými kolegy prostřednictvím našeho interního sociálního kanálu.

Kolegové se zdravotním postižením

Na celém světě jsme zavázáni v rámci inkluze vytvářet také dobré kariérní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. V Německu dosahuje procento zaměstnanců s nějakou formou zdravotního postižení 9,1 %. To znamená více než 15 000 osob - téměř dvojnásobek předepsaný pro zaměstnávání zákonem.

Kolegové komunity LGBTQIA+

Jako organizace jsme odhodlání podporovat inkluzivní a spolupracující prostředí, které podporuje jednotlivce při dosahování svých kariérních cílů bez ohledu na jejich sexuální orientaci nebo genderovou identitu.

V roce 2008 jsme zavedli naši mezinárodní síť RainbowNet, která nabízí platformu pro zaměstnance z komunity LGBTQIA+ sdílet své zkušenosti. Síť má své členy z celé planety, a je určena k podpoře zaměstnanců a manažerů ve všech otázkách spojených s coming out prohlášením v práci.