DIVERZITA, SPRAVEDLNOST, INKLUZE A SOUNÁLEŽITOST (DEIB) V DHL Group

As a company powered by people, Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB) goes to the heart of everything, we do at DHL Group. 
By actively promoting DEIB, we develop the best workforce, drive innovation, and enable our people so that everyone can make a difference with their contributions. 
Diverzita představuje všechny rozdíly a podobnosti, jako je gender, etnický a národnostní původ, rasa*, náboženství, věk, zdravotní postižení nebo sexuální orientace, které nás činí jedinečnými osobnostmi. To zahrnuje sdružování lidí s různým původem, dovednostmi, zkušenostmi a perspektivami napříč všemi úrovněmi organizace.
Spravedlnost je o poskytování individuální úrovně podpory a příležitostí k uspokojení různých potřeb každého jednotlivého zaměstnance. Spravedlnost se také vztahuje na spravedlivé zacházení se všemi prostřednictvím identifikace a odstranění nerovností a překážek. 

​​​​​​
Inkluze je o vytváření a udržování pracovního prostředí, ve kterém se všichni jednotlivci cítí vítáni, respektováni a ceněni, bez ohledu na to, kým jsou. 


​​​​​​​
Sounáležitost znamená cítit se v práci příjemně a propojeně a umožnit lidem přispívat ke společným a smysluplným cílům. Vzniká tak bezpečné prostředí, kde každý může vnést do práce své autentické já.  


​​​​​​​


DEIB POSILUJE NAŠI SPOLEČNOST

.
Naše hodnoty „Respekt a výsledky“ ve Strategii 2025 jsou prostředkem k naplnění našeho záměru a vize. Tyto hodnoty jsou základem pro to, abychom se mohli stát skvělým místem pro práci pro všechny a dokázali podporovat pocit sounáležitosti. DEIB je důležitou součástí našeho plánu pro udržitelnost a je pevně spojena s naší snahou stát se skvělým místem pro práci pro všechny. Vědomě se snažíme zajistit bezpečné, inkluzivní a zajímavé pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance. DEIB je však také důležitou pákou k posílení naší firemní kultury. V rámci naší společné DNA zajišťujeme rovné příležitosti, spravedlivé procesy a inkluzivní pracovní prostředí prostřednictvím vybraných činností, programů a iniciativ v oblasti DEIB. Výsledkem našeho snažení bude pocit sounáležitosti mezi našimi lidmi.

KOMFORT. PROPOJENÍ. PŘÍNOS – SOUNÁLEŽITOST. 

Sounáležitost znamená cítit se v práci příjemně a propojeně, což lidem umožňuje přispívat ke společným a smysluplným cílům. To vytváří bezpečné prostředí a firemní kulturu, kde každý může do práce přinést své autentické já. 
Pocit sounáležitosti u každého z našich kolegů je naším cílem jako skvělého místa pro práci pro všechny; přesně o to nám totiž jde. 

Message from our leaders

Alex Max
Thomas Ogilvie 
Board Member HR & Labor Director
V DHL Group věříme, že lidé by měli žít svůj život tak, jak si sami zvolí. 
Alex Max
Rick Jackson 
​​​​​​​EVP Engagement & Enablement
Je nás téměř 600 000 zaměstnanců z celého světa, pocházíme z různých společenských vrstev, a do všeho, co děláme, vnášíme různé pohledy. Ve všech regionech po celém světě pracujeme bok po boku, spojeni společnými hodnotami a přesvědčením, které nás definuje. Buďte hlasem pro diverzitu, spravedlnost, inkluzi a sounáležitost (DEIB).  
Alex Max
Susanna Nezmeskal-Berggötz
Vice President
Diversity, Equity, Inclusion and Belonging
DEIB považujeme za jednu ze skutečných silných stránek společnosti. Naším hlavním cílem v rámci DHL Group je plně využít náš potenciál a pokračovat v propagaci DEIB. Proto je nezbytné začlenit DEIB do všech aspektů našich každodenních činností a rozhodovacích procesů. Abychom to zajistili, my, Central Diversity & Values team (Centrální tým pro diverzitu a hodnoty), úzce spolupracujeme s divizními týmy DEIB po celém světě.   
Alex Max
Holger Balog
Team Lead, Post & Parcel Germany
Stal jsem se poštovním doručovatelem s personalizovaným účtem pracovní doby. To znamená, že jsem měl na doručení zásilek víc času než ostatní na stejné pozici. Moje doručovací trasa byla speciálně přizpůsobena tak, abych ji mohl zvládnout. Například při roznášení reklamních oběžníků nebo letáků potřebuji mnohem víc času než moji kolegové, kteří mají dvě zdravé ruce.  
SUSTAINABILITY
From D&I to DEIB: Why a sense of belonging can make all the difference
INSIGHTS
Leave that comfort zone: Why we need more leading women in logistics
INSIGHTS
​​​​​​​
Harness the power of diverse thinking
SUSTAINABILITY
​​​​​​​
There is no excellence without diversity
INSIGHTS
DHL Group receives awards for diversity, inclusion and equal opportunity