​​​​​​​


 СКЛАДОВИ,
ТРАНСПОРТНИ &
ШОФЬОРСКИ ПОЗИЦИИSupply Chain офис служители
ПОЗИЦИИ
НА ФУНКЦИОНАЛНА
ПОДДРЪЖКАОТЗИВИ

"С DHL най-накрая имах възможността да докажа, че съм добра в това, което правя."
Victoria Reynolds Водач
„Виждам, че кариерата ми напредва бързо, благодарение на опита, който натрупах през последните дванадесет месеца“
Alex Ingram Дипломиран