HEADER_DIVERSITY__INCLUSION_720x2400px

РАЗНООБРАЗИЕ

Многообразие на половете

Нашите политики и практики са предназначени да се справят със стереотипите за пола, като насърчават и позволяват на жените да заемат роли, някога доминирани от мъжете. Днес повече от една на всеки пет средни и висши ръководни позиции се заема от жена. И броят им непрекъснато нараства.

В цялата група има множество програми за подкрепа и вдъхновение на колеги жени, вариращи от събития до кариерни програми и развитие на таланти. Да не забравяме нашата инициатива „Жени в DHL Global Forwarding“, която спечели златна награда на международно признатите награди Stevie Awards за жени в бизнеса.
Културно многообразие

Нашите хора идват от всички части на света. В цялата група ние наемаме хора от различни културни среди – със 175 нации, представени само в нашите германски локации.

Това културно многообразие е може би най-очевидно всяка година по време на нашата глобална седмица на приобщаване & на многообразието, когато хиляди участници във всяка сферата на бизнеса отделят време, за да празнуват и споделят своята култура с колегите чрез нашия вътрешен социален канал.
Колеги с увреждания

По целия свят нашият ангажимент към приобщаването включва създаване на големи възможности за кариера и за хората с увреждания. В Германия процентът на наши служители с някаква форма на увреждане е 9,1%. Което се равнява на повече от 15 000 души – почти двойно повече от броя, който трябва да наемем по закон.
Колеги LGBTQIA+

Като организация ние се ангажираме да насърчаваме приобщаващата среда за сътрудничество, която дава възможност на хората да постигат своите кариерни цели, независимо от тяхната сексуална ориентация или полова идентичност.

През 2008 г. създадохме нашата вътрешна мрежа RainbowNet, предоставяща платформа за LGBTQIA+ служители, в която да могат да споделят своя опит. Мрежата има членове по целия свят и е там, за да подкрепя служителите и мениджърите по всички въпроси, възникващи по време на работа.