​​​​​​​​​​​​​​

 งานในคลังสินค้า
งานด้านการขนส่ง &
งานพนักงานขับรถพนักงานในสำนักงานซัพพลายเชน
งาน
​​​​​​​สนับสนุน
ตามส่วนงานเสียงตอบรับที่ดี

"DHL ทำให้ดิฉันมีโอกาสพิสูจน์ว่าฉันถนัดทำงานของตนเองสักที"
Victoria Reynolds พนักงานขับรถ
"ผมเห็นหน้าที่การงานของผมพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด เพราะผมมีประสบการณ์ตลอดสิบสองเดือนที่ผ่านมา"
Alex Ingram บัณฑิต