Deutsche Post and DHL Students and Graduates Hero

นิสิต นักศึกษาและบัณฑิต ​​​​​​​
Your future, delivered.

Graduate_Student_Card_1280x853

ฉันเป็นนักศึกษา

Graduate_Graduate_Card_1280x853

ฉันเป็นบัณฑิต

ทำไมต้องทำงานที่ DHL ด้วย
มีเหตุผลดีๆ มากมายที่คุณควรร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ DHL และนี่คือตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ค่านิยมของเรา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่านิยมที่เรามีร่วมกัน และอิทธิพลต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ