งานสำหรับบัณฑิต
อนาคตของคุณ SIMPLY DELIVERED

ชายหนุ่มใส่เสื้อกั๊กที่เห็นได้ชัดกำลังยืนอยู่หน้ากระดานในคลังสินค้า และกำลังอธิบายบางอย่างให้เพื่อนร่วมงานฟัง
วิสัยทัศน์ในการเป็น “บริษัทโลจิสติกส์เพื่อโลกใบนี้” ของเราเป็นเป้าหมายที่เราจะบรรลุได้ก็ต่อเมื่อพนักงานของเรามีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น โครงการบัณฑิตทั่วประเทศของเราจึงออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจัดการผู้คน ให้สอดรับกับการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ การได้สัมผัสกับหลายภาคส่วน การขึ้นเงินเดือนทุกปีและแบบจำลองการฝึกอบรมบัณฑิต ตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มต้นทำงานกับเรา คุณก็จะได้มีความรับผิดชอบจริงด้านการปฏิบัติการคลังสินค้าและการขนส่ง ไม่ว่าจะรับผิดชอบต่อผู้คน งบประมาณ โครงการหรือขั้นตอนก็ตาม แต่คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือในการรับมือกับความท้าทายและทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้ 

โครงการของเรา

ผู้นำแห่งอนาคต
หัวใจสำคัญของธุรกิจของเราคือการปฏิบัติการ คุณจะได้สัมผัสกับภาคส่วนมากมายอย่างเร่งรัด และได้ทำความเข้าใจกับซัพพลายเชนที่สำคัญของการปฏิบัติการด้านคลังสินค้าและการขนส่งของเรา ผู้นำแห่งอนาคตจะได้ลงทะเบียนเข้าร่วมสถาบันฝึกฝนหัวหน้างานระดับโลกของเรา ที่ซึ่งคุณจะได้สัมผัสว่าการจัดการและเป็นผู้นำทีมส่วนหน้าเป็นอย่างไร โดยสร้างผลกระทบต่อทั้งลูกค้าและสังคม 

ทำงาน 12 เดือน ว่าง 3 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โครงการทรัพยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์จะทำให้คุณได้สัมผัสกับการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่น ค่าตอบแทน&  สวัสดิการ การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงาน การปรับการพัฒนาของคุณให้เข้ากับระดับที่ 5 ของ CIPD จะทำให้คุณได้สัมผัสกับสถานที่และสัญญามากมาย

การทำงาน 12 เดือน ว่าง 2 ตำแหน่ง + ขั้นตอนสำหรับพนักงานที่กำลังจะลาออกจากงาน 6 เดือน
ทั่วประเทศ
การเงิน
คุณสามารถสร้างความรู้ผ่านโครงการการเงินที่เป็นประโยชน์ของเรา และสามารถทำตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้ช่วยด้านการเงิน นักวิเคราะห์ธุรกิจผู้จัดการฝ่ายการเงิน หรือมีส่วนร่วมในโครงการด้านการเงินขนาดใหญ่ ที่คุณสนับสนุน & หรือจัดการ การทำงานที่สอดรับกับการพัฒนาของคุณและ CIMA ระดับ 7

การทำงาน 12 เดือน ว่าง 3 ตำแหน่ง
ทั่วประเทศ
การจัดการโครงการ
ระหว่างเข้าร่วมโครงการจัดการโครงการที่เป็นประโยชน์ของเรา คุณจะได้จัดการการวางแผน การควบคุม การรายงานสถานะ ความเสถียรและการนำเสนอโครงการจริงโดยรวม มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมและส่งมอบผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบสูง พัฒนาการของคุณจะสอดรับกับรากฐาน APM และ ITIL 

การเข้าร่วมโครงการ
3 ปี
ในประเทศ  
​​​​​​​
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หากคุณเข้าร่วมโครงการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ของเรา คุณก็จะได้รับความเข้าใจทางธุรกิจและเชิงพาณิชย์ ด้วยการสร้างทักษะที่ถ่ายโอนได้ โดยใช้การออกแบบโซลูชัน การจัดการโครงการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้จัดการและสนับสนุนการส่งมอบโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก 

การทำงาน 12 เดือน ว่าง 2 ตำแหน่ง + กระบวนการของพนักงานที่กำลังลาออก 6 เดือน
ทั่วประเทศ 
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นประโยชน์ของเราจะทำให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งด้านการซื้อและการจัดทำสัญญา เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและคุณค่า คุณจะได้จัดซื้อจัดจ้างหลายสิ่งหลายอย่าง รวมถึงสินทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ ทักษะและบริการเพื่อให้ดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างราบรื่น ระหว่างเข้าร่วมโครงการ คุณจะได้รับ CIPS ระดับ 4 

การทำงาน 12 เดือน ว่าง 2 ตำแหน่ง + กระบวนการของพนักงานที่กำลังลาออก 6 เดือน
มิดแลนส์& ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
การขาย& และการตลาด
คุณจะได้รับประสบการณ์ด้านการทำความเข้าใจกับหัวใจสำคัญของการปฏิบัติการทางธุรกิจของเรา วิธีที่เราทำการตลาดบริษัทของเราเอง ขยายฐานลูกค้าและยกระดับขีดความสามารถด้วยสัญญาปัจจุบันในโครงการ&การขายและการตลาด รวมถึงเพื่อบรรลุคุณวุฒิผู้ขายระดับที่ 4

การทำงาน 12 เดือน ว่าง 2 ตำแหน่ง + กระบวนการของพนักงานที่กำลังลาออก 6 เดือน
​​​​​​​ทั่วประเทศ
เรารู้ดีว่าการเติบโตเกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างการเปลี่ยนแปลง บัณฑิตของเราจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิ DHL UK เพื่อช่วยเหลือวัยรุ่นที่ว่างงาน นอกจากนี้ บัณฑิตยังเป็นผู้บุกเบิกการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
เราไม่เพียงแต่จะพัฒนาโลกนอกเหนือจากการทำงานเท่านั้น แต่เรายังมีโครงการริเริ่มทั่วธุรกิจเพื่อทำให้เราเป็นบริษัทที่ไม่แบ่งแยกมากขึ้น ตัวอย่างของหลายๆ สิ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวด้านความหลากหลายและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเชื้อชาติ LGBTQ+ และสตรี
​​​​​​​สุดท้ายนี้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการระดับประเทศ เราจึงได้สร้างชุมชนบัณฑิต รวมถึงคู่หูเพื่อช่วยให้คุณมีความมั่นใจ พี่เลี้ยงที่คอยชี้แนะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้คุณและเพื่อนๆ หารือ เรียนรู้และเป็นผู้นำ
รางวัลการสรรหาบัณฑิตจากนิตยสาร Times ประจำปี 2021 Employer of Choice ของบัณฑิต การขนส่งและโลจิสติกส์

ฉันต้องทำอะไรต่อไป

สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2021 เพื่อเริ่มทำงานในเดือนกันยายน 2022.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตของ DHL UK ก็สามารถดู หน้าคำถามที่พบบ่อย
หากไม่พบคำตอบที่ต้องการ โปรดติดต่อ emergingtalent@dhl.com 
​​​​​​​

ขั้นตอนการสมัครงาน

ขั้นตอนการสมัคร</span></span></strong><br /></h3><div>ขั้นตอนการสมัครของเราเป็นไปสองทาง หนึ่งคือเพื่อให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณและวิธีการทำงานของคุณมากขึ้น และสองเพื่อให้คุณทำความเข้าใจว่า DHL เป็นองค์กรที่ใช่สำหรับคุณหรือไม่ &nbsp;เราไม่ได้ตั้งเกณฑ์เกรดขั้นต่ำเอาไว้และเปิดรับบัณฑิตทุกช่วงอายุและสายงาน.
1. การสมัครงาน
หลังจากที่คุณตัดสินใจแล้วว่าจะสมัครโครงการไหน คุณก็ต้องส่งใบสมัครออนไลน์ เราจะขอให้คุณป้อนรายละเอียดส่วนบุคคล พร้อมกับคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงาน เราจะถามคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์ขั้นต่ำของโครงการสักหน่อย ดังนั้น โปรดอย่าลืมว่าคุณต้องบรรลุเกณฑ์เหล่านี้ก่อนสมัคร 
2. เส้นทางจุดแข็ง
หลังจากคุณกรอกใบสมัครแล้ว คุณจะเข้าสู่เส้นทางจุดแข็งของ DHL เส้นทางนี้มีขึ้นเพื่อประเมินว่าคุณจะรับมือกับสถานการณ์ที่คุณจะได้เจอเมื่อทำงานในตำแหน่งที่คุณสมัครอย่างไร เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะของ DHL และนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับบัณฑิตของเรามาใช้
3. การจำลองงาน
หากคุณผ่านเส้นทางจุดแข็งของ DHL ไปได้แล้ว คุณก็จะได้รับเชิญให้จำลองงาน จุดประสงค์ของการจำลองงานคือการแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณ ระหว่างเผชิญกับสถานการณ์ของ DHL ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณอาจเผชิญ ในฐานะบัณฑิตของ DHL
4. วันแห่งประสบการณ์
หลังจากผ่านขั้นตอนการจำลองงานแล้ว คุณก็จะได้พบกับขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งก็คือวันแห่งประสบการณ์ การเตรียมพร้อมเป็นเรื่องสำคัญ แต่คุณก็ต้องเป็นตัวของตัวเอง และแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เราเห็นด้วย! เราจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในวันนี้ให้คุณทราบล่วงหน้า

ฟังความเห็นจากพนักงานของเรา

ภาพถ่ายขาวดำของ Kate Millican
“ในฐานะอุตสาหกรรม เรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่เทคโนโลยีที่เราใช้ไปจนถึงรูปแบบของทีมเราและวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับกันและกัน เราฉีกกฎระเบียบทิ้งไปเพื่อเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ โดยตรง และดิฉันก็ตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว”
Kate Millican ศึษย์เก่า 
ผู้จัดการด้านการวางแผนระดับอาวุโส
ภาพถ่ายขาวดำของ Martin Evoeme
“ที่ DHL Supply Chain ผมโชคดีมากพอที่ได้เรียนเพื่อเอาวุฒิ CIPD ซึ่งทำให้ผมเป็นสมาชิกของ CIPD ได้ นอกจากนี้ โครงการบัณฑิตของฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังทำให้ผมมีโอกาสทำงานในส่วนงานมากมายภายในฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศของพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น ซึ่งช่วยทำให้ผมทราบถึงสายงานทรัพยากรบุคคลที่ผมชอบที่สุด โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ครั้งนี้ก็เน้นย้ำให้เห็นว่าส่วนงานทรัพยากรบุคคลช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างไร”
Martin Evoeme บัณฑิตของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ภาพถ่ายขาวดำของ Anna Harris
“คุณสามารถเห็นถึงผลกระทบของ DHL ต่อความยั่งยืนได้จากการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น เช่น แผงโซล่าเซลล์ กังหันลม โซลูชันทำความร้อนที่ดีกว่าเดิม ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราในสถานที่ปฏิบัติงาน ที่เราก็สำรวจกับรอยเท้าการขนส่ง และพยายามลดโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า CNG รถบรรทุกที่ใช้แก๊สและรถบรรทุกที่ใช้ไบโอมีเทน”
Anna Harris ศิษย์เก่า 
ผู้จัดการด้านความยั่งยืนประจำไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือ
ภาพถ่ายขาวดำของ Krystian Stelmach ที่สวมหน้ากากอนามัย
“โครงการบัณฑิตของ Future Leader มีรูปแบบที่ผมได้รับความไว้วางใจให้มีความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก ทำให้ผมก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งทำให้ผมได้เติบโตเพื่อเป็นผู้นำที่ผมปรารถนาได้อย่างต่อเนื่อง โอกาสต่างๆ ทำให้ผมพัฒนาตนเอง โดยมีการจัดการและความรับผิดชอบหลายระดับ”
Krystian Stelmach บัณฑิตของ Future Leader
ภาพถ่ายขาวดำของ Joe Maher
“ระหว่างที่ผมทำงานที่ DHL ผมได้เรียนรู้ว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทุ่มหมดหน้าตักมีความสำคัญเพียงไร ในช่วงเวลาที่ท้าทาย การมีทักษะมนุษยสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเป็นหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานในสถานที่ที่มีขนาดใหญ่กับเพื่อนร่วมงานที่อาจจะไม่ทราบเสมอไปว่าแต่ละคนช่วยทำให้การดำเนินการในภาพรวมประสบความสำเร็จได้มากแค่ไหน ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก หลายคนต้องการให้คุณเป็นผู้นำ ดังนั้น การรู้จักสร้างแรงจูงใจ ทำให้พวกเขาอุ่นใจและสนับสนุนพวกเขาในเวลาที่เหมาะสมอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง”
Joe Maher ศิษย์เก่า
​​​​​​​ผู้จัดการทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย: ขั้นตอนการสมัครงานและการสมัครงาน


คำถามที่พบบ่อย: ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

คำถามที่พบบ่อย: คำถามที่พบบ่อยอื่นๆ: