HEADER_DIVERSITY__INCLUSION_720x2400px

ความหลากหลาย

ความหลากหลายทางเพศ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความหลากหลายของเราออกแบบมาเพื่อจัดการกับการเหมารวมทางเพศ ส่งเสริม เสริมสร้างอำนาจและทำให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในบทบาทที่เคยเป็นของผู้ชาย ปัจจุบัน ผู้หญิงดำรงตำแหน่งกว่าหนึ่งในห้าของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง และจำนวนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา

มีโครงการมากมายทั่วกลุ่มบริษัทที่จะสนับสนุนและจุดประกายแรงบันดาลใจให้พนักงานเพศหญิง ตั้งแต่กิจกรรมสร้างเครือข่าย โครงการทำงานไปจนถึงกลุ่มคนเก่ง และอย่าลืมโครงการริเริ่ม 'Women at DHL Global Forwarding’ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองที่งานประกาศรางวัล Stevie Awards for Women in Business ชื่อดังระดับโลกด้วย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

พนักงานของเรามาจากทั่วทุกมุมโลก เราว่าจ้างพนักงานจากวัฒนธรรมที่หลากหลายทั่วกลุ่มบริษัท โดยที่สถานที่ทำงานต่างๆ ในเยอรมนีเพียงประเทศเดียวก็มีพนักงานจาก 175 ประเทศแล้ว

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกล่าวน่าจะเห็นได้ชัดมากที่สุดในแต่ละปีในช่วงสัปดาห์&แห่งความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกระดับโลกของเรา ที่ผู้เข้าร่วมงานจากทุกสายงานธุรกิจจะสละเวลาเพื่อยกย่องและแบ่งปันวัฒนธรรมของพวกเขาให้เพื่อนร่วมงานผ่านโซเชียลมีเดียภายใน
เพื่อนพนักงานที่พิการ

​​​​​​​พันธกรณีที่จะสร้างความไม่แบ่งแยกของเราทั่วโลกรวมถึงการเปิดโอกาสในการทำงานที่ยอดเยี่ยมให้แก่คนพิการด้วย ที่ประเทศเยอรมนี ร้อยละของพนักงานที่พิการอยู่ที่ 9.1% จำนวนนี้เท่ากับพนักงานกว่า 15,000 คน - ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของจำนวนที่กฎหมายกำหนดให้เราว่าจ้าง
เพื่อนร่วมงานที่เป็น LGBTQIA+

​​​​​​​ในฐานะองค์กรแห่งหนึ่ง เราก็มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันและไม่แบ่งแยก ซึ่งเสริมสร้างอำนาจให้แก่ผู้คนบรรลุเป้าหมายด้านหน้าที่การงาน โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

เมื่อปี 2008 เราได้สร้างแพลตฟอร์ม RainbowNet ภายในเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน LGBTQIA+ ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง เครือข่ายนี้มีสมาชิกจากทั่วโลก และพร้อมสนับสนุนพนักงานและผู้จัดการในทุกประเด็นเกี่ยวกับการเปิดเผยตัวตนในที่ทำงาน