HEADER_DIVERSITY__INCLUSION_720x2400px

KEPELBAGAIAN

Kepelbagaian Jantina

Dasar dan amalan kepelbagaian kami direka bentuk untuk menangani stereotaip jantina, menggalakkan, membolehkan dan memperkasakan wanita untuk kecemerlangan dalam peranan yang pernah didominasi oleh lelaki. Hari ini, lebih daripada satu dalam lima jawatan pengurusan pertengahan dan atasan dipegang oleh wanita. Dan bilangan itu sentiasa berkembang.

Di seluruh Kumpulan, terdapat pelbagai program untuk menyokong dan memberikan inspirasi kepada rakan sekerja wanita, berjulat daripada acara perangkaian, program kerjaya hingga kumpulan bakat. Tidak lupa inisiatif "Wanita di DHL Global Forwarding', yang telah memenangi anugerah emas di Anugerah Stevie yang terkenal pada peringkat antarabangsa untuk Wanita dalam Perniagaan.
Kepelbagaian Budaya

Orang kami datang daripada semua empat sudut dunia. Di seluruh Kumpulan, kami mengambil pekerja daripada pelbagai latar belakang budaya dan kami mempunyai wakil daripada 175 negara yang berada di tapak Jerman sahaja.

Kepelbagaian budaya tersebut paling ketara dapat dilihat setiap tahun semasa Minggu Keterangkuman & Kepelbagaian Global kami, apabila ribuan peserta dalam setiap bidang perniagaan meluangkan masa untuk meraikan dan berkongsi budaya mereka dengan rakan sekerja melalui saluran sosial dalaman kami.
Rakan sekerja yang kurang upaya

Di seluruh dunia, komitmen kami untuk perangkuman melibatkan mencipta peluang kerjaya yang hebat untuk orang yang kurang upaya juga. Di Jerman, peratusan daripada tenaga kerja kami dengan beberapa bentuk kurang upaya ialah 9.1%. Dengan menyamakan lebih daripada 15,000 orang – hampir dua kali ganda daripada jumlah yang diperlukan untuk mengambil bekerja oleh undang-undang.
Rakan sekerja LGBTQIA+

Sebagai sebuah organisasi, kami komited dalam menggalakkan persekitaran yang inklusif dan saling bekerjasama yang memperkasakan individu untuk mencapai matlamat kerjaya mereka tanpa mengira orientasi seksual atau identiti jantina mereka.

Pada 2008, kami telah membina rangkaian RainbowNet yang menyediakan platform untuk pekerja LGBTQIA+ berkongsi pengalaman mereka. Rangkaian ini mempunyai ahli di seluruh dunia dan ada untuk menyokong pekerja dan pengurus tentang semua perkara yang berkaitan dengan keluar bekerja